petek, 2. 4. 2021

Prenavljamo za vas: ulica Bežigrad

Predvidoma v torek, 6. aprila 2021, bomo začeli z rekonstrukcijo ulice Bežigrad, prenovili bomo tudi Jakšičevo ulico. Med prenovo bosta cesti zaprti za ves promet.

Ulica Bežigrad bo zaprta od 6. aprila do predvidoma 21. maja 2021, Jakšičeva ulica pa od 6. aprila do predvidoma 5. junija 2021.

Obvoz bo po Posavskega ulici in po Samovi ulici. Mestni avtobusi na liniji 14 bodo vozili po spremenjeni trasi.
Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Svoje poti po mestu lahko načrtujete tudi s pomočjo klepetalnega robota (chatbota) Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger.

Prenova ulice Bežigrad

V okviru rekonstrukcije ulice Bežigrad bomo prenovili površine za pešce in kolesarje ter vozišče, uredili prometni grbini, na katerih bomo zarisali prehode za pešce, postavili dve avtobusni postajališči, opremljeni z nadstrešnicami - prvo pred priključkom do trgovine Lidl, drugo pa za priključkom Lavričeve ulice. Na odseku od Parmove ceste do Pleteršnikove ulice sta predvideni še rekonstrukcija kanalizacijskega voda mešanega sistema in obnova vodovoda, katerega investitor je JP Voka Snaga d.o.o.. Pri tem bomo predvidoma ohranili vsa drevesa v območju rekonstrukcije.

Uredili bomo kolesarski promet

Na celotni dolžini ceste Bežigrad je predvidena ureditev kolesarskega prometa. V smeri od Dunajske ceste do Hranilniške ulice bo kolesarski promet potekal po skupni površini s pešci. Med Hranilniško ulico in Staničevo ulico bomo uredili kolesarski pas na pločniku, ki se bo za Staničevo ulico spustil na nivo vozišča in se nadaljeval do križišča Bežigrad – Parmova ulica.

Na nasprotni strani ceste, od Parmove ulice do Dunajske ceste, bo kolesarski promet v celotni dolžini ulice Bežigrad tekel po kolesarskem pasu na pločniku.

Nadvišana prehoda za pešce

V območju cestnih priključkov do trgovine Lidl, Hranilniške ulice in Staničeve ulice bomo varen prehod preko ulice Bežigrad zagotovili z dvignjenima prehodoma za pešce (ureditev prometne grbine). Na obeh straneh bomo uredili tudi pločnik, ki bo od vozišča ločen z vmesnim zelenim pasom.

Dela v okviru projekta »rekonstrukcija ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice« bo izvajal PZG, podjetje za gradbeništvo d.o.o. Ljubljana, s partnerjema KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o. Ljubljana, in Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. Krško. Vrednost pogodbenih del za MOL je 1.383.673,04 brez DDV, skupaj z JP Voka Snaga d.o.o. pa 2.082.765,49 EUR.