ponedeljek, 31. 12. 2007

Prenos koncesije za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

S 1. januarjem 2008 se koncesija za graditev tirne vzpenjače na Ljubljanski grad za prevoz oseb, prenese na Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Ur.l. RS, št. 99/07) in Odločbi o prenosu koncesije, ki jo je izdala Mestna Občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se s 1. januarjem 2008 koncesija za graditev tirne vzpenjače na Ljubljanski grad za prevoz oseb, prenese na Parkirišča  javno podjetje d.o.o.

Delovni čas in cene prevozov ostanejo nespremenjene.


Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Dodatne informacije: Darja Pungerčar 01/300 22 13