petek, 29. 11. 2019

Prenos novinarske konference

Spremljajte neposredni prenos novinarske konference o največjem okoljskem kohezijskem projektu pri nas "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja". Prenos se bo začel ob 13. uri.

Na novinarski konferenci se bomo odzvali na priporočila Državnega zbora Ministrstvu za okolje in prostor glede največjega okoljskega kohezijska projekta pri nas »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« ter na zahtevo trinajstih mestnih svetnikov za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL na to temo.