četrtek, 8. 3. 2018

Prenavljamo za vas: Zaloška cesta

V torek, 13. marca 2018, bomo, če bodo vremenske razmere dopuščale, začeli s prenovo Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto.

Prvotni rok prenove smo načrtovali do konca poletja, a ker želimo prebivalcem čim prej urediti to območje, smo rok skrajšali do predvidoma junija 2018.

V okviru prenove bomo uredili dvopasovno cesto z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce, križišče s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo pa bomo preuredili v krožišče.

Hkrati bomo obnovili kanalizacijo, vodovod, plinovod, telekomunikacijske vode ter elektrokabelsko kanalizacijo s priključki.

Dela se bodo zaradi navezave na obstoječi kanal začela najprej na odseku med Zadobrovško in Vevško cesto.

 

skica zaloska
Skica območja zapore

Izvajalec del bo KPL d.d., vrednost investicije znaša 3 milijone evrov z DDV.

Voznike in prebivalce prosimo za razumevanje ter potrpljenje, saj cesto obnavljamo za boljšo pretočnost vozil na tem območju in s tem večjo kakovost bivanja.

Celovite informacije o zapori ceste ter morebitne spremembe glede obvozov spremljajte na našem prometnem portalu PromInfo.