četrtek, 4. 7. 2019

Prenovili smo igrišče vrtca v Zajčji dobravi

Otroci vrtca Miškolin, enote Zajčja dobrava se lahko odslej igrajo na prenovljenem igrišču vrtca.

 

prenovljeno igrišče

Obnova igrišča v enoti Zajčja Dobrava je potekala v dveh delih. Igrala smo obnovili, na igrišču smo položili novo podlago, napeljali vodo in namestili umivalnik, postavili smo leseno uto za shranjevanje pripomočkov za igro na igrišču. Del pred vrtcem smo tlakovali z betonskimi ploščami, asfaltirali smo potko za vožnjo otrok s kolesi, zasadili smo tudi travo in uredili odvodnjavanje.

prenovljeno igrišče

Vrednost celotne investicije je znašala približno 120.000 evrov.