sreda, 1. 8. 2018

Prenovili smo jugovzhodni del obzidja na Šancah

Jugovzhodni del obzidja na Šancah je prenovljen. Obnovili smo del ostankov utrdb na Grajskem griču, ki ga je arhitekt Jože Plečnik s sodelavci med leti 1938 in 1939 preuredil v sprehajališče. Obnova, ki je potekala od 15. marca, je obsegala sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož ter ureditev okolice.

Leta 2014 smo izvedli prvo fazo posegov, statično sanacijo zidov in ogrožene razgledne ploščadi, letos pa smo se lotili obnove in delne rekonstrukcije preostalega dela Šanc in ožje okolice. V torek, 31. julija 2018, smo tako odprli prenovljeno območje, ki odslej omogoča bolj prijetno preživljanje časa na Grajskem griču.

Odprtje prenovljenega obzidja na Šancah. Foto: Nik Rovan

Pod budnim očesom ZVKDS

Obzidje na Šancah ima status kulturnega spomenika državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Ur. list RS, št. 51/09, 88/14 in 19/16).

Projekt je potekal pod nadzorom odgovorne konservatorke za Plečnikovo dediščino Irena Vesel iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana.

Prenovljeno obzidje na Šancah. Foto: Nik Rovan

Plečnikov spomenik zgodovini

Osnova za rekonstrukcijo posameznih delov in detajlov Šanc je bila Plečnikova skica (1934), arhivske fotografije Petra Nagliča (1936–1939) in risbe Borisa Kobeta (1939).

Šance leta 1940. Vir: ZVKDS

Ob prenovi so večje spremembe nastale z rekonstrukcijo posameznih detajlov: rekonstrukcija stopnic, ograje v loži, ograje v niši in fug na spodnjih stopnicah.

Plečnik je na grajskih Šancah oblikoval spomenik zgodovini in gmoti ruševin povrnil srednjeveško funkcijo obhodnega zidu. Dodal ji je nove osi, predrl jo je z novimi arkadami in odprtinami ter z njimi ustvaril nove zanimive poglede na mesto pod Grajskim gričem.

Brošura Šance in Jože Plečnik

Za projektno dokumentacijo je poskrbel biro ABR Plus d.o.o., odgovorni projektant Gregor Rihar. Prenova jugovzhodnega dela obzidja Šanc na Grajskem griču je izvajalo podjetje VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Pogodbena vrednost je 297.058 brez DDV.

 

Brošuro »Šance in Jože Plečnik«, kjer najdete podrobnejši opis, je na voljo tukaj.