petek, 30. 8. 2019

Prenovili smo stopnice do ulice Na stolbi

Z ureditvijo betonskega stopnišča – pešpoti od Krekovega trga do ulice Na Stolbi smo končali prvo fazo urejanja območja ulice Na Stolbi.

Stopnišče poteka nad južnim portalom grajskega predora. Najprej smo uredili in očistili pobočje brežine nad predorom, izvedli mikropilote za temeljenje stopnišča, nato pa uredili novo stopnišče, na novo utrdili brežino, zasadili drevesa in uredili osvetljavo.

stolba2

Hkrati smo sanirali tudi spodnji del pešpoti na grad - Ovinki, ki poteka od ulice Na Stolbi do gradu. Del poti, ki je bil zaradi izpiranja zalednih vod iz hriba močno poškodovan, smo preuredili v leseno stopnišče na jeklenih nosilcih po vzoru Študentovske steze.

Načrte za stopnišče so izdelali v arhitekturnem biroju Atelierarhitekti d.o.o. pod vodstvom odgovornega projektanta prof. Jurija Kobeta in arhitektke Tanje Paulin, načrt gradbenih konstrukcij sta izdelala Lara Humar in Armin Kovačević iz biroja Stabi d.o.o.  Za ureditev poti Ovinki so načrte izdelali v arhitekturnem biroju Ambinet d.o.o. pod vodstvom arhitekta Mihe Kerina, načrt gradbenih konstrukcij tega dela ureditve poti pa je pripravil Edvard Štok iz podjetja Konstat biro d.o.o..

Skupna vrednost del je znašala približno 524.000 evrov z DDV. Gradbena dela je izvajalo podjetje VG5 d.o.o., mikropilote je kot podizvajalec vgradilo podjetje Geolink d.o.o..

Preberite tudi: