sreda, 28. 10. 2009

Prenovljen Ciril – Metodov trg in Stritarjeva ulica

V torek, 27.10.2009, je župan Zoran Janković odprl prenovljeni Ciril Metodov trg in Stritarjevo ulico.

V okolici tržnice, tj. po Kopitarjevi (dela so bila zaključena že 28.8.2009), Vodnikovem trgu in Ciril-Metodovem trgu, so bili obnovljeni, prestavljeni oz. novozgrajeni komunalni vodi, kar je koordiniralo JP VO-KA, d.o.o. Poleg tega je bilo na Kopitarjevi in Ciril-Metodovem trgu zamenjano plinovodno omrežje, na delu Ciril-Metodovega trga pa na novo zgrajeno vročevodno omrežje.

Obnovo komunalnih vodov in tlakovanja Stritarjeve ulice je koordiniralo JP Energetika, d.o.o. Izvedena je bila zamenjava glavnega plinovoda, vročevoda in vodovoda. Obnovljeni so bili kanalizacijski priključki. Dodatno je bil zgrajen del elektrokabelske kanalizacije za potrebe elektroenergetskih vodov in kabelska kanalizacija za potrebe javne razsvetljave. Prav tako je bila zgrajena meteorna kanalizacija in v celoti obnovljen zgornji ustroj cestišča, vključno z izdelavo parterne ureditve.

Vsa dela so potekala skladno s pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem Ministrstva za kulturo RS in pod nadzorom arheologov Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Poleg nadzora pri izkopih, potrebnih za obnovo obstoječih komunalnih vodov, so arheologi tam, kjer je bilo to potrebno, opravili tudi predhodne arheološke raziskave. Rezultati raziskav so prispevali dodaten kamenček v zgodovinski mozaik Ljubljane. Tako so bili na Kopitarjevi ulici, proti vsem pričakovanjem, odkriti sledovi prazgodovinske poselitve, na Vodnikovem trgu pa so arheologi dokumentirali temelje srednjeveških Samostanskih vrat, ki so z mogočnim obrambnim sistemom varovala Ljubljano pred turškimi vpadi. Prav na tem delu je bilo območje izkopavanj razširjeno z namenom, da se z novimi komunalnimi vodi izognemo posegom v obstoječe zidane strukture. Raziskave bodo predvidoma končane do sredine novembra.

Skupna vrednost del obnove na Kopitarjevi, Vodnikovem trgu, Ciril - Metodovem trgu in Stritarjevi ulici znaša približno 2,5 mio evrov.