petek, 28. 10. 2005

PRENOVLJEN PREŠERNOV SPOMENIK

Županja MOL Danica Simšič je na Prešernovem trgu odkrila prenovljen Prešernov spomenik ob osrednji počastitvi njegove 100. obletnice.

V letošnjem letu mineva v Ljubljani 100 let od postavitve spomenika dr. Francetu Prešernu. V petek, 28. oktobra 2005, so Prešernov trg zasedli različni obrtniki, rokodelci, cvetličarji, starinarji in drugi mojstri, ki so razkazovali svoje spretnosti in izdelke kot v starih časih. Družbo so jim delali fijakarji, fotografi z opremo iz obdobja pred stotimi leti in različni glasbeni gostje. Od 18. ure dalje je potekal kulturni in zabavni program, kjer je županja MOL Danica Simšič simbolično odkrila obnovljen Prešernov spomenik.

Inšpektorat RS za kulturo in medije je v začetku prejšnjega leta Mestni občini Ljubljana izdal odločbo, da morajo pod nadzorom pristojne javne službe obnoviti podstavek Prešernovega spomenika. Od 28. septembra do 26. oktobra 2005 je podjetje REINAL d.o.o. na spomeniku obnovil ves kamniti del. V času obnovitvenih del je ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije pregledala bronaste figure in vzela vzorce patine in brona za analizo. Ker v tem letnem času ni možno kvalitetno restavrirati bronastih figur, se bo ta del obnove izvedel v prihodnjem letu, ko bo Zavod za gradbeništvo Slovenije zaključil raziskave.

Služba za odnose z javnostmi MOL