petek, 27. 4. 2018

Prenovljene ceste v Ljubljani

Ob prvem maju, mednarodnemu prazniku dela, predstavljamo prenovljene ceste na različnih lokacijah po Ljubljani, ki smo jih dokončali v tem mesecu.

Odprli smo prenovljeno Hradeckega cesto, na kateri smo obnovili kanalizacijo in vodovod pri vseh hišnih priključkih ter elektro kabelsko kanalizacijo, zgradili smo novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in optiko ter postavili nove drogove in svetilke za javno razsvetljavo. Na celotni dolžini ceste smo uredili obojestranski kolesarski pas ter enostranski pločnik, pred Litijsko cesto pa je pločnik urejen na obeh straneh. Na cesti je postavljenih 5 omejevalcev hitrosti. Na novo so zgrajeni vsi oporni zidovi, ki so potrebni za stabilizacijo ceste. Na srednjem delu ceste smo uredili nova parkirna mesta za stanovalce, križišče z Ižansko cesto pa preuredili v krožišče.  Izvajalca del sta bila KPL d.d. in Prenova Gradbenik

hradeckega foto nrovan
Prenovljena Hradeckega cesta


Na Hotimirovi ulici smo obnovili kanalizacijo in vodovod ter zgradili kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo.  Uredili smo manjkajoči del pločnika, križišče s ulico Zofke Kvedrove pa je zaradi večje varnosti udeležencev v prometu nadvišano.  Izvajalec del je bilo podjetje Prenova Gradbenik.


Na Kotnikovi ulici smo obnovili vodovod, kanalizacijo in vročevod, Elektro Ljubljana pa je obnovil svojo infrastrukturo. Javna razsvetljava, ki je bila doslej nameščena na fasadah objektov, je zdaj urejena na drogovih. Na obeh straneh ulice so urejena parkirna mesta, območje križišča pa je nadvišano, s čimer smo poskrbeli za večjo varnost pešcev pri prečkanju ulice.  Izvajalci gradnje so bili Komunalne gradnje d.o.o., Nigrad d.o.o. in Santosa d.o.o..

kotnikova foto nrovan
Nova podoba Kotnikove ulice


Na Kolodvorski ulici smo obnovili vodovod, kanalizacijo in drogove javne razsvetljave ter zamenjali svetilke. Dostop na del med Pražakovo ulico in stavbo SPIZ je omejen s potopnimi stebrički, znotraj tega območja pa so urejena parkirišča za motorna kolesa in dodatna stojala za kolesa. Dela je izvajalo podjetje Komunalne gradnje d.o.o..

kolodvorska foto nrovan
Na delu Kolodvorske ulice smo omejili motorni promet


Prenovljena je tudi Zdešarjeva cesta, na smo kateri zgradili kanalizacijo, obnovili vodovod, uredili nove hišne plinovodne priključke,  postavili javno razsvetljavo ter razširili omrežje TK vodov. Za zagotovitev večje prometne varnosti smo razširili cestni priključek na Zadobrovško cesto. Izvajalci del je bilo podjetje Komunalne gradnje d.o.o..