petek, 1. 12. 2017

Prenovljeno Gallusovo nabrežje

Prenova Gallusovega nabrežja, v okviru katere smo med drugim na novo tlakovali območje, obnovili javno razsvetljavo in plinovodno omrežje, uredili novo klančino do rečnega postajališča in obnovili ograjo, je končana.

Zaradi nevarnosti za okolico smo med obnovo morali odstraniti tudi šest dreves, ki smo jih nadomestili z novimi.

Vrednost investicije znaša približno 1.5 milijona evrov z DDV.

Parkiranje stanovalcev

Po prenovi na Gallusovem nabrežju parkiranje ni več mogoče, zato lahko imetniki dovolilnic za parkiranje z oznako S1 zdaj parkirajo na območju Levstikovega trga, Rožne ulice, Gornjega trga. Če želijo, pa lahko dovolilnico zamenjajo tudi za parkiranje na drugih ustreznih parkiriščih, kot so Vegova ulica oznaka C10 in Grudnovo nabrežje oznaka S12.