petek, 17. 9. 2010

Pretok Malega Grabna/Gradaščice

Agencija RS za okolje napoveduje, da bo danes ob približno 17. uri pretok Malega Grabna/Gradaščice 150 m3/s, to pomeni 60 m3/s več vode, kot jo lahko steče po strugi.

Voda, ki ne bo mogla steči po strugi, se bo razlila ob vodotoku. Ogroženo je celotno območje ob le-tem, najprej pa tista območja na JZ delu Ljubljane, ki so tudi sicer najprej poplavljena, to so Kozarje, Dolgi most, Cesta dveh cesarjev in Sibirija.

Prebivalce naprošamo, da naj se ob naraščanju vode umaknejo iz kletnih oz. pritličnih prostorov objektov v zgornja nadstropja in da naj ne hodijo po poplavni vodi ter naj se ne vozijo po njej.

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL