ponedeljek, 23. 4. 2012

Preventivna akcija »Kolesar«

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana se med 23. in 27. aprilom 2012 pridružuje preventivni akciji »Kolesar«, ki jo organizira Javna agencija Republike Slovenije za prometno varnost.

Namen akcije »Kolesar« je preventivno delovanje, osveščanje, usmerjanje in opozarjanje kolesarjev na pravilno ravnanje v cestnem prometu in lastno varnost.

V času izvajanja preventivne akcije Javne agencije RS za prometno varnost tudi mestni redarji MOL namenjajo posebno pozornost varnosti kolesarjev na območjih gostejšega prometa, v bližini vrtcev in osnovnih šol ter na območjih za pešce. Doseči želijo zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom ter hudimi telesnimi poškodbami kolesarjev ter zmanjšati ogrožanje pešcev s strani kolesarjev.

Preventivno delo mestnih redarjev MOL je v času trajanja akcije »Kolesar« usmerjeno predvsem v osveščanje kolesarjev in voznikov glede:

- pravilne uporabe varnostne čelade,
- pravilne strani ceste in smeri vožnje kolesarjev,
- primerne hitrosti kolesarjev v območjih za pešce,
- vožnje s primerno hitrostjo glede na omejitve prometne signalizacije in
- opozarjanje kolesarjev na lastno varnost.

Več o preventivni akciji Javne agencije RS za prometno varnost »Kolesar« si lahko preberete na naslednji povezavi.