ponedeljek, 15. 5. 2017

Preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev

Mestno redarstvo se pridružuje nacionalni preventivni akciji Kolesarji, ki jo organizira in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa. Akcija bo potekala od 15. do 28. maja 2017.

Namen akcije je predvsem preventivno delovanje, ozaveščanje in usmerjanje kolesarjev na pravilno ravnanje v cestnem prometu ter lastno varnost, kot tudi voznikov motornih vozil, naj bodo pozorni na kolesarje in naj ne parkirajo na površinah, namenjenih kolesarjem.

V času izvajanja preventivne akcije bodo mestni redarji posebno pozornost namenjali varnosti kolesarjev na območjih gostejšega prometa, v bližini vrtcev in osnovnih šol ter na območjih za pešce. S tem želijo prispevati k zmanjšanju prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami kolesarjev ter zmanjšanju ogrožanja pešcev s strani kolesarjev.

140919 otvoritev kolesarske steze skozi Tivoli nrovan 2

Delo Mestnega redarstva bo tako usmerjeno predvsem v:

  • upoštevanje pravil vožnje s kolesi (uporaba površin, ki so namenjene vožnji s kolesom,…)
  • nad pravilno smerjo vožnje s kolesom
  • vožnjo s kolesom v območjih za pešce,
  • uporabo naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila
  • skrb za pretočnost kolesarskih prehodov, stez, poti in pasov.

Več informacij o preventivni akciji lahko preberete na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa, kjer je tudi poučen video posnetek o varnem kolesarjenju.

Kolesarje pozivamo, naj v skrbi za varno vožnjo in s tem za lastno varnost in za varnost drugih udeležencev v prometu uporabljajo prometne površine, ki so namenjene vožnji koles. Voznike motornih vozil pa pozivamo, naj ne ustavljajo in parkirajo na površinah, ki so namenjene kolesarjem. Določene cestnoprometne površine naj uporabljajo le tisti udeleženci v prometu, katerim so namenjene.