petek, 16. 9. 2016

Prevoz na klic: EURBAN

Javno podjetje LPP v okviru Evropskega tedna mobilnosti uvaja dva trajna ukrepa: prevoz na klic z električnimi vozili EURBAN ter vključevanje uporabe koles v javni prevoz.

Prevoz na klic EURBAN

Prevoz na klic EURBAN postaja del ponudbe javnega potniškega prometa. Storitev se bo izvajala zgolj z električnimi vozili, zato je poleg dviga kakovosti storitve za uporabnike, storitev dobrodošla tudi z okoljskega vidika, saj gre za prevoze brez škodljivih izpustov.
Storitev EURBAN se bo izvajala na dva načina, in sicer po predhodno objavljenem voznem redu in po prilagodljivem voznem redu.

Uporaba storitve po predhodno objavljenem voznem redu poteka na način avtobusnega potniškega prometa. Potniki vstopajo in izstopajo v vozila na rednih avtobusnih linijah in na avtobusnih postajališčih, z razliko, da morajo uporabo storitve v naprej naročiti. Storitev je namenjena izvajanju na območjih, kjer avtobusi vozijo redkeje ali pa se pojavlja manjše število potnikov ob določenih dnevih ali urah v dnevu. Na voznem redu posamezne linije bodo označeni termini, ko bo možno naročiti storitev EURBAN. Med vožnjo so ob postankih dovoljeni vstopi drugih potnikov. Število potnikov v električnem vozilu je omejeno s številom registriranih potniških mest.
Uporabo storitve prevoz na klic EURBAN je potrebno najaviti najmanj dve uri vnaprej. Prevoz na klic EURBAN bo kot del ponudbe javnega potniškega prometa nadziral dežurni prometnik, ki nadzira izvajanje javnega avtobusnega prometa.
Telefonska številka, na kateri bodo uporabniki lahko naročili prevoz, je 051 240 240 ali 01 58 22 555, potrebo po storitvi pa lahko sporočijo tudi na elektronski naslov eurban@lpp.si. Ob najavi mora uporabnik sporočiti vstopno postajo in termin.

Prva linija, kjer je storitev testno uvedena, je linija 26 (Tuji Grm-Mali Lipoglav). Na podlagi spremljanja odzivov potnikov se bo LPP odločil o vključevanju ostalih linij v storitev EURBAN. Osnovno storitev bodo potniki plačali po ceniku mestnega potniškega prometa. Plačilo bo možno z Urbano ali z mobilnim telefonom.

V nadaljevanju LPP načrtuje prevoz na klic po prilagodljivem voznem redu. V primeru, da se bo prevoz izvedel izven objavljenega voznega reda po prilagodljivem voznem redu zaradi potrebe potnika, se bo prevoz izvedel samo za naročnika. Dodatni potnik je v tem primeru možen s soglasjem naročnika. Cenik za to storitev, ki bo del javne gospodarske službe in bo predvidoma vseboval enotno ceno za celotno območje MOL, bo predlagan v sprejem mestnemu svetu MOL. Storitev se bo začela izvajati po sprejemu cenika.

Vključevanje uporabe koles v javni prevoz

V znamenju trajnostnega izletništva na potniških linijah Ljubljanski potniški promet letos sprejema tudi ukrepe za izboljšanje mobilnosti kolesarjev na medkrajevnih in integriranih linijah LPP. Aktivnost »S kolesom na bus« se je začela že pred časom, ko je Ljubljanski potniški promet uvedel možnost prevoza zložljivih koles na mestnih linijah v mreži LPP.
Letos LPP uvaja uporabo prikolice za prevoz 20 koles, ki bo namenjena prevozu organiziranih skupin kolesarjev v povezavi z avtobusnim prevozom.
Do konca leta bo Ljubljanski potniški promet opremil avtobuse na petih izbranih medkrajevnih linijah z držali za kolesa. Potniki s kolesom bodo lahko vstopali in izstopali na avtobuse LPP na linijah 3G, 48, 51, 56 in 60. Odhodi avtobusov, ki bodo opremljeni z držali za kolesa, bodo označeni v voznem redu.