četrtek, 25. 9. 2008

Pričela se bo gradnja hiše Hospic

Danes bo v delo uveden izbrani izvajalec del, to je IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, Trzin, ki bo gradil hišo Hospic na lokaciji Hradeckega 18 in 20 v Ljubljani.

Stavbo na Hradeckega 18 je Mestni občini Ljubljana zapustila občanka pok. Marija Mehle, Mestna občina Ljubljana pa je odkupila še dva sosednja objekta s pripadajočimi zemljišči. Stavbi sta bili v zelo slabem stanju in sta bili porušeni. Na tem zemljišču bo zgrajena hiša Hospic, ki bo prilagojena bivanju težko bolnih (umirajočih) in je zato zasnovana nekoliko drugače kot običajne stanovanjske stavbe. V objektu bo vgrajeno dvigalo, čeprav ima samo tri etaže. Vsaka soba v hiši Hospic bo imela svojo kopalnico. Pritličje bo namenjeno skupnim in tehničnim prostorom, v prvem in drugem nadstropju bodo bivalni prostori za 9 oseb. V vsaki bivalni enoti bo pomožno ležišče za sorodnike.

Pogodbena vrednost investicije za skupaj 845,27 m2 neto tlorisnih površin znaša 1.291.150,00 € in zajema po sistemu »funkcionalni ključ v roke« izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del s prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo. Poleg finančnih sredstev, ki jih bo za izvedbo investicije preko Javnega stanovanjskega sklada MOL zagotovila Mestna občina Ljubljana, bo projekt kot bodoči najemnik sofinanciralo SD HOSPIC, ki bo zagotovilo tudi sredstva za opremo.

Rok za dokončanje hiše Hospic je konec leta 2009.

 

Javni stanovanjski sklad MOL