petek, 14. 9. 2018

Pridružili smo se Skupnosti naravnih parkov Slovenije

V petek, 14. septembra 2018, je v Krajinskem parku Ljubljansko barje potekalo redno letno srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih narave. Ob tej priložnosti je direktor Snage Janko Kramžar podpisal dogovor o pridružitvi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Skupnosti naravnih parkov Slovenije.

Skupnost naravnih parkov Slovenije je bila ustanovljena leta 2011 zaradi potrebe po tesnejšem in bolj organiziranem sodelovanju med zavarovanimi območji. Upravljanje le-teh prinaša številne izzive, zato se je enajst takratnih zavarovanih območij zavezalo k medsebojni podpori in sodelovanju ter podpisalo dogovor o ustanovitvi Skupnosti. Skupnost danes združuje 14 članov, saj sta se danes skupnosti pridružila tudi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Krajinski park Debeli rtič.

Na današnjem srečanju se je zbralo več kot 70 zaposlenih v zavarovanih območjih. Srečanje je organiziral in gostil Krajinski park Ljubljansko barje, ki letos predseduje Skupnosti. Takšna strokovna srečanja ponujajo možnost razprave in izmenjave praktičnih izkušenj med zaposlenimi v zavarovanih območjih, ki s tem širijo in bogatijo svoje znanje ter zato učinkovitejše in uspešnejše razrešujejo odprta vprašanja povezana z varstvom narave.