torek, 14. 9. 2021

Priprave na Siquake 2020

V Ljubljani sodelujemo v vaji mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite - evropski projekt #SIQUAKE2020.

Ključni dogodek v okviru projekta, temelji na predpostavki, da osrednjo Slovenijo prizadene potres, bo praktična vaja, ki bo potekala od 4. do 8. oktobra 2021.
Teoretično in praktično usposabljanje za popis prve ocene stanja objektov po potresu pa je potekalo te dni.

V torek, 7. septembra 2021, smo izvedli teoretični del usposabljanja za popis prve ocene stanja objektov po potresu, ki so se ga udeležili predstavniki Prostovoljnih gasilskih društev Ljubljana, Gasilske zveze Ljubljana in Gasilske brigade Ljubljana. Sestavljen je bil iz uvoda v usposabljanje, predstavitve namena izdelave in uporabe mobilne aplikacije Obhodnice ter namestitve in preizkusa njenega delovanja.

moški drži razgrnjen zemljevid v roki

V petek in soboto, 10. in 11. septembra 2021, je sledil še praktični del usposabljanja. Predstavnikom ljubljanskih Prostovoljnih gasilskih društev smo predstavili stanje na terenu ter jih popeljali po eni od vnaprej pripravljenih obhodnic, na kateri so se med drugim nahajali objekti, ki bi bili glede stopnjo potresa najbolj prizadeti.
Pri popisu stanja na terenu so predstavniki PGD uporabljali mobilno aplikacijo Obhodnice, ki smo jo razvili na Mestni občini Ljubljana.

udeleženci vaje preizkušajo mobilno aplikacijo

skupina ljudi opazuje delo za računalnikom

Po končanem obhodu so si lahko ogledali rezultate svojega dela na nadzorni plošči.

mobilna aplikacija Obhodnice

Na teoretičnem in praktičnem usposabljanju je skupaj sodelovalo več kot 250 ljudi: namestnik poveljnika civilne zaščite MOL, poveljniki civilne zaščite sektorjev sever/vzhod/jug/zahod, predstavniki Gasilske brigade Ljubljana in Gasilske zveze Ljubljana ter poveljniki in predstavniki Prostovoljnih gasilskih društev, ki so v dveh dneh vnesli kar 762 ocen stanja objektov po potresu preko mobilne aplikacije Obhodnice.