petek, 2. 10. 2020

Pripravljamo že 3. festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin

V okviru evropskega projekta APPLAUSE v sredo, 7. oktobra 2020, pripravljamo že 3. festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Festival bo potekal na Bregu med 10. in 17. uro.

Predstavili bomo aktivnosti in rezultate projekta v zadnjih treh letih, v okviru katerega smo iz invazivnih tujerodnih rastlin izdelali koristne predmete ter pridobili nova znanja.

Iz japonskega dresnika, robinije in zlate rozge smo na primer izdelali papir, iz izvlečkov japonskega dresnika in plodov octovca pridobili barvila, testirali preparate za zatiranje polžev in drugih vrtnih škodljivcev, vzpostavili platformo za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, testno preko letalskih in satelitskih posnetkov zaznavali njihova nahajališča, iz topinamburja in štrbonclja smo kuhali okusne jedi in še in še.

Kaj pripravljamo na festivalu

Obiskovalcem festivala bomo predstavili praktične informacije o invazivnih tujerodnih rastlinah, publikacije in promocijski material ter plakate, natisnjene z lesenimi črkami. Ogledali si bodo lahko vzorce lesa invazivnih tujerodnih drevesnih vrst in iz njih narejene izdelke ter se seznanili z barvnimi premazi, ki so narejeni na osnovi ekstraktov iz teh rastlin. Prikazali bomo analizo dveh tipov biološkega reaktorja, kjer potekajo metabolne pretvorbe, in mobilno platformo za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, ki je prejšnji teden prejela priznanje Fakultete za upravo na natečaju Premik naprej 2020.

Festival bo tudi letos zanimiv, čeprav bo zaradi trenutnih omejitev potekal v nekoliko okrnjeni in drugačni obliki. Na festivalu bomo upoštevali navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

O projektu Applause

Evropski projekt APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Od 1. novembra 2017, ko se je začel projekt, do danes smo izvedli več kot 143 delavnic z 2.980 udeleženci. Za najustreznejšo starostno skupino v smislu uspešnosti in sprejemanja znanja so se izkazali šolski otroci. Pripravili in objavili smo 44 izobraževalnih filmov in izdali 12 publikacij, med drugim tudi Priročnik za domačo izdelavo izdelkov. Vse publikacije so natisnjene na papirju iz invazivnih tujerodnih rastlin.
V tem času smo iz invazivnih tujerodnih rastlin izdelali 7.200 kg papirja ter zbrali 400 kg japonskega dresnika in 247 kg zlate rozge.

Vodilni partner v projektu Applause je Mestna občina Ljubljana, sodelujejo pa še javno podjetje VOKA SNAGA, Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi d. o. o., Ljubljana, društvo Trajna, studio tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.

S projektom bomo zaključili 31. decembra 2020.

 

 

 

Preberite tudi: