petek, 17. 12. 2021

Priznanja EPSA za tri ljubljanske projekte

Na tekmovanju EPSA 2021 (European Public Sector Awards), katerega namen je pospeševanje inovativne, digitalne in zelene javne uprave, so bili nagrajeni trije projekti Mestne občine Ljubljana.

Projekt APPLAUSE je osvojil 3. mesto, projekta Uvajanje in pospeševanje inovativnih in trajnostnih pristopov pri izobraževanju otrok o trajnostnem razvoju in Kavalirstvo v Ljubljani: pomoč občanom in izboljšanje njihove kakovosti življenja pa sta prejela certifikat dobre prakse.

3. mesto za APPLAUSE

Evropski projekt APPLAUSE, predelava invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne izdelke in vhodne surovine za industrijo, je 3. mesto osvojil v kategoriji Zelena javna uprava.

applause

Projekt APPLAUSE, ki je se zaključil konec leta 2020, je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po pristopu brez odpadkov in po načelih krožnega gospodarstva. V okviru projekta smo preučevali možnosti predelave v lesne izdelke, v vhodne surovine za industrije prihodnosti, v vir hrane, v barvila in hibridne premaze ter v izvlečke/prašiva za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov. Razvili smo kar 65 načinov predelave biomase invazivnih tujerodnih rastlin v nekaj uporabnega. V proces prepoznavanja, odstranjevanja in predelave invazivnih tujerodnih rastlin smo vključili več kot 3.200 meščank in meščanov. Med drugim smo izdelali 339 lesnih izdelkov, več kot 6 ton papirja iz japonskega dresnika, robinije in kanadske zlate rozge, pridobili 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 rastiščih. Povezali smo 92 raziskovalcev in 375 dodiplomskih in podiplomskih študentov, razvili 8 novih materialov, 33 novih receptov, 5 novih metod in 2 nova procesa. Za izvedeno delo smo že pridobili 1 patent (Rusija), 4 so še v postopku preverjanja, ter vzpostavili 5 ločenih, samostojnih krožnih poslovnih modelov.

Certifikat dobre prakse: Kavalirstvo v Ljubljani

Na Mestni občini Ljubljana smo se na epidemijo Covid-19 v letu 2020 odzvali tudi tako, da smo organizirali pomoč najbolj ranljivim skupinam meščank in meščanov, saj smo v duhu solidarnosti in sočutja želeli pomagati tistim, ki so pomoč najbolj potrebovali. V času zaprtja države, ustavitve javnega prometa in nekaterih dejavnosti, ko so številni ostali brez dostopa do dela, blaga in storitev, smo v Ljubljani vzpostavili nujne prevoze. S svojimi službami in zunanjimi partnerji smo organizirali prevoze ljudi, dostavo hrane in drugih nujnih potrebščin, da bi ublažili stiske ranljivih.

lpp

Starejši so se soočali s pomanjkanjem oskrbe, družabnih stikov, telesnih aktivnosti, zdravstveni in socialni delavci ter negovalci, zaposleni v zdravstvenih ustanovah, domovih starejših občanov in drugih ustanovah, so se soočali z oteženim prihodom v službo, pomoč pa smo zagotavljali tudi šolarjem iz revnih družin, ko so ob zaprtju šol ostali brez edinega toplega obroka in brez učnih pripomočkov.

Program zagotavljanja pomoči potrebnim smo naslovili »Kavalirstvo«. Med drugim smo razdelili 30.250 toplih obrokov socialno ogroženim, več kot 1.400 zaposlenim v zdravstvenih in negovalnih ustanovah smo nudili pomoč pri prevozu, zagotovili smo okoli 2.000 brezplačnih nočitev za 200 zaposlenih v bolnišničnih intenzivnih oddelkih, ki bivajo izven Ljubljane, razdelili smo več kot 1.600 računalnikov učenkam in učencem za učenje na daljavo, po telefonu svetovali več sto ljudem idr.

Program temelji na storitvi prevoza na klic javnega podjetja LPP, ki s pomočjo električnih vozil Kavalir (od tod tudi ime Kavalirstvo) po mestnem središču, po pokopališču Žale in na območju Univerzitetnega kliničnega Centra Ljubljana ter Onkološkega inštituta Ljubljana (Klinko) nudi brezplačen prevoz tistim, ki težje peš premagujejo daljše razdalje. Ključni dejavnik uspešnosti »kavalirstva« je bil vključujoč pristop k zagotavljanju pomoči meščanom in nadgradnja obstoječih rešitev. Začelo se je z razvojem storitve prevoza na klic leta 2008, od takrat pa se vse bolj prilagajamo potrebam meščank in meščanov ter jim zagotavljamo najboljše storitve na različnih področjih – v vsakdanjih in v izrednih razmerah.

Certifikat dobre prakse: program ozaveščanja o otrok o trajnostnem razvoju

Na Mestni občini Ljubljana že od leta 2018 izvajamo program ozaveščanja o trajnostnem razvoju otrok in mladine. Financiramo ga iz prihrankov, ki so rezultat energetske prenove mestnih javnih stavb, vključno z vrtci in osnovnimi šolami. Program smo razvili skupaj z vzgojitelji, učitelji in ravnatelji kot praktično dopolnitev učnega načrta za vrtce in osnovne šole, vključuje pa inovativne, pretežno praktične načine poučevanja, ki temeljijo na poskusih in uporabi ročnih spretnosti. Ciljna skupina programa so predšolski in osnovnošolski otroci ter vzgojitelji, ki se usposabljajo za razvoj in uporabo didaktičnih iger s poskusi s področja ekologije za otroke, za vse udeležence pa je brezplačen.

vodmat

Program je inovativen v več pogledih. Je dober primer tega, kako lahko lokalna skupnost prispeva k ozaveščanju o trajnostnem razvoju in s tem k obogatitvi učnih načrtov v vrtcih in osnovnih šolah s praktičnimi vsebinami. Izvajajo ga nevladne organizacije, izbrane na vsakoletnem javnem razpisu, s čimer zagotavljamo, da so promotorji trajnostnega razvoja med otroki strokovnjaki s tega področja, ki otrokom lahko posredujejo najnovejša znanja in spoznanja. Inovativen je tudi model financiranja programa, saj se v celoti financira iz prihrankov, ki nastanejo zaradi energetskih prenov stavb.

Od leta 2018 do 2020 je bilo v program vključenih 645 predšolskih otrok in več kot 5600 osnovnošolcev, program pa je potekal tudi v času epidemije.

O nagradi

Nagrado EPSA podeljuje Evropski inštitut za javno upravo (EIPA), ki spodbuja prizadevanja organizacij za pospeševanje inovativne, digitalne in zelene javne uprave. Za nagrado se lahko prijavijo organizacije iz javnega sektorja na vseh ravneh, kot tudi javna podjetja in agencije iz držav članic EU. Pri tem se pričakuje, da predlagani projekti vsebujejo inovativne rešitve, ki so učinkovito načrtovane in izvedene, da izpolnjujejo najvišje prednostne potrebe zainteresiranih strani in dajejo preverjene in konkretne rezultate.

Preberite tudi: