petek, 2. 3. 2012

Priznanja MOL

Podelili smo priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2012.

Priznanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana podeljujemo od leta 2002, pomenijo pa zahvalo v obliki priznanja ter simbolično dejanje hvaležnosti in pozornosti Mestne občine Ljubljana organizacijam in posameznikom, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja Ljubljane.

Priznanja za leto 2012 so prejeli Enota za podporo vodenju javne gasilske službe MOL, Prostovoljno gasilsko društvo Ježica in Irena Stopar Kavčič.

 

Enota za podporo vodenju javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana

V prvih zametkih je enota začela delovati leta 2007 ob poplavah v Železnikih. S skromnimi pripomočki in enostavnimi rešitvami je omogočila dobro in samostojno ter usklajeno delovanje enot Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, ki so v Železnikih pomagale reševati premoženje ljudi. V letu 2009 je bilo iz sredstev požarnega sklada MOL kupljeno in prejeto v uporabo sodobno vozilo z radijskimi zvezami in informacijsko podporo, načrtovano s strani prvih članov te enote. Enota se je kadrovsko krepila do današnje zasedbe in ob poplavah od 17. 9. 2010 do 27. 9. 2010 z nadčloveškimi napori opravila izjemno pomembno delo. Vodjem intervencij je nudila komunikacijsko in informacijsko podporo, usmerjala je enote, pomembno vlogo, če ne celo najpomembnejšo je imela pri pozivanju in usmerjanju enot, ki so hitele reševat življenje ogroženega meščana na Cesti Dolomitskega odreda. Posamezni člani enote so se brez pomislekov odzvali dolžnosti, v enoto so se vračali iz komaj začetih dopustov, po zaključku izmene v enoti so se vključevali v delo svojih enot v matičnih društvih, reševali so lastnino ljudi na območjih delovanja svojih društev. Vrline posameznikov so se združile v delo enote, ki je omogočilo vodjem intervencij kvalitetno vodenje.

Pridobljene izkušnje člani enote s pridom uporabljajo pri nudenju podpore vodjem intervencij in tako omogočajo strokovno, racionalno in varno delo operativnim članom javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana pa tudi članom drugih sil zaščite, reševanja in pomoči.

 

Prostovoljno gasilsko društvo Ježica

Prostovoljno gasilsko društvo Ježica letos praznuje 110. obletnico delovanja in obstoja. 10. avgusta leta 1902 je bil prvi ustanovni občni zbor, kjer je 51 članov pristopilo med gasilce. Skozi ves čas svojega obstoja je aktivno delovalo, se povezovalo z drugimi društvi in zvezami v bližnji in daljni okolici ter z njimi navezalo prijateljske stike.
Prostovoljno gasilsko društvo Ježica je društvo III. Kategorije in center sektorja Bežigrad, ima 62 operativnih članov od tega 19 članic in 43 članov. Sistem varstva pred naravnimi nesrečami danes gasilcem nalaga širše naloge.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Ježica veliko pozornosti posvečajo usposabljanjem in vajam. Vključili so se v sistem prve in nujne pomoči v Mestni občini Ljubljana in imajo petnajst članov usposobljenih za prvo nujno medicinsko pomoč, trije člani pa so pridobili tudi mednarodno potrdilo (ITLS). So edina enota med prostovoljnimi gasilskimi organizacijami v Ljubljani, z desetimi strokovno usposobljenimi člani za delo na višini in globini z imenom »reševalci iz globin in višin«. Dva člana enote pa sta inštruktorja z mednarodno licenco. Sodelujejo pa tudi pri mednarodnih vajah kinologov, Ljubljanskem maratonu, tek trojk in podobno.

Z uspešnim delom pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov med članicami in člani ter vzdrževanju le teh, je v društvu številno člansko in mladinsko jedro. Članstvo je pripadno prostovoljnemu strokovnemu delu na področju zaščite in reševanja, ki se dokazuje pri konkretnih nalogah in pri usposabljanju za izvedbo teh pogosto zahtevnih in nevarnih nalog. Odlično sodelovanje z Oddelkom za zaščito reševanje in civilno obrambo, Gasilsko brigado Ljubljana, je eden od pogojev za uspešno strokovno delo društva.

Ob katastrofalnih poplavah v letu 2010, ki so prizadele tudi Ljubljano z okolico so operativni člani društva ves čas sodelovali pri pomoči in odpravi posledic. Pomagali so pri odpravi posledic ujme v Železnikih, gašenju katastrofalnega požara na Krasu, iskalnih akcijah pogrešenih oseb in še bi lahko naštevali.

Prihodnosti gasilske dejavnosti ni brez vključevanja mladih v delo prostovoljnih gasilskih društev. Zato se gasilci iz Ježice tekom leta povežejo s šolo in vrtci, kjer izvajajo vaje evakuacije, predstavijo delovanje opreme, preventivne ukrepe in kako ravnati v primeru požara. V gasilskem društvu deluje podmladek, ki sodeluje pri vseh dejavnostih društva. Mladi člani se udeležujejo se vseh aktivnosti tako na nivoju sektorja, gasilske zveze Ljubljana in gasilske regije Ljubljana I. Za prihodnost društva se torej ni bati!

 

Irena Stopar Kavčič

Irena Stopar Kavčič je bila leta 2007 razporejena v Operativno izpostavo I. in II. (Jug) Štaba Civilne zaščite Mestna občina Ljubljana kot članica, zadolžena za administrativno podporo in finance. Reorganizacija omenjenega štaba je pomenila novo organizacijsko strukturo in razdelitev nalog. Področje administracije in financ je bila novost, ki je v štabu zaživela prav s prihodom Irene Stopar Kavčič.

V okviru Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana-Trnovo je sodelovala v organizacijskih pripravah na intervencije, nemalokrat pa je v njih tudi aktivno sodelovala. Izkušnje si je nabirala tudi pri nudenju pomoči prizadetim prebivalcem v ujmah v Železnikih in Ljubljani, kjer je sodelovala tudi pri odpravi posledic le-teh. Zaveda se, da operativne enote za zaščito, reševanje in pomoč na terenu lahko delujejo uspešno in učinkovito zgolj ob primernem vodenju in podpori. Njeno delo na tem področju zagotavlja štabu pregled nad situacijo, urejenost podatkov, kar štabu omogoča uspešno vodenje in operativno delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.
Zanesljivost, prilagodljivost nastalim razmeram in sposobnost reševanja problemov ji ni tuje. To je dokazala ob poplavah septembra 2010, ko je zaradi narasle vode v povsem odrezanih Lipah organizirala in vodila razdeljevanje hrane in zdravil. Nepovezane krajane je organizirala in se aktivno vključila v pomoč najbolj prizadetim. S pomočjo čolna in prevoznih sredstev domačinov, so s prostovoljci Območnega združenja Rdečega Križa Ljubljana in Karitasa po poplavljenih hišah dostavljali hrano, zdravila in druge prepotrebne stvari. Lahko bi rekli, da je samostojno opravljala, in to zelo uspešno, funkcijo in naloge Sektorskega štaba za Civilno zaščito.

Strokovnost, zanesljivost ter pripadnost ne kaže zgolj kot članica štaba, temveč tudi kot operativna članica Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana - Trnovo. V društvu je uspešna še zlasti na področju dela z mladimi. Še posebej pa je aktivna v prizadevanjih za uveljavljanje žensk v strukturah zaščite, reševanja in pomoči ter operativnih enotah prostovoljnih gasilskih društev. Njeno zagnanost in »pravo mero trme« ji zavidajo tudi moški kolegi v društvu!

Irena Stopar Kavčič ima izrazit čut za ljudi v stiski in pozitiven odnos do človeka ter sposobnost delovanja v skupini. Te lastnosti in predvsem nesebično žrtvovanje svojega prostega časa za področje zaščite, reševanja in pomoči, predstavljajo njen način življenja. Ali kot pravi: Na tem področju si dober lahko le, kot rečemo v žargonu: »če te sto procentno potegne noter«!