četrtek, 28. 1. 2021

Priznanje Mesta mestom za kar štiri ljubljanske projekte

Na razpisu za priznanja Mesta mestom so bili kar štirje ljubljanski projekti prepoznani kot dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja.

Priznanja so prejeli: 

Skupno zeleno – okolju prijazno javno naročilo pisarniškega papirja in higienskih papirnatih proizvodov v Javnem holdingu Ljubljana

foto
Foto: arhiv MOL

V smeri krožnega gospodarstva Javni holding Ljubljana z zelenim javnim naročanjem pisarniškega in higienskega papirja skrbi za zapiranje lokalnih snovnih tokov, spodbuja zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Prehod na uporabo enega od najbolj trajnostnih higienskih papirjev (papirnate brisače in toaletni papir) na trgu omogoča okoljske in finančne prihranke. Z dobro prakso so v Javnem holdingu Ljubljana in javnih podjetjih začeli že leta 2016, leta 2019 pa so se pridružili celotna mestna uprava, vseh 17 četrtnih skupnosti ter nekateri vrtci, osnovne šole in javni zavodi.

Električna vozila Kavalir Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet

foto
Foto: Doris Kordić

Na območju za pešce v mestnem središču skozi vse leto brezplačno nudimo prevoze z električnimi vozili Kavalir. V prvi vrsti so Kavalirji namenjeni lažjemu premikanju starejših in gibalno oviranih oseb po območju, zaprtem za promet.
Prvi kavalir je po središču mesta zapeljal leta 2009, zdaj pa jih vozi že šest. Potniki jih lahko ustavijo kar med vožnjo, vozniki pa so dosegljivi tudi na klic.

Preobrazba starega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center – Ljuba in Drago, Javnega zavoda Mladi zmaji in Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet

foto
Foto: Mladi zmaji

Projekt preobrazbe odsluženega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center je v celoti temeljil na konceptu participatornih praks, vanj pa so bili od začetka vključeni mladi, ki so z strokovno mentorsko podporo soodločali in prispevali z idejami in delom v vseh fazah projekta.
Star mestni avtobus je tako dobil novo namembnost in je odličen primer krožnega gospodarstva, saj v novi vlogi zdaj zagotavlja mobilni mladinski center za “sive cone Ljubljane”, torej lokacije, podhranjene s prostori in programi za mlade.

Akcija »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«

foto
Foto: Nik Rovan

V lanskem letu smo ob 20. maju, svetovnem dnevu čebel, zasnovali akcijo ozaveščanja o pomenu pozne košnje za čebele, ki smo jo poimenovali Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. Na izbranih javnih zelenih površinah v mestu smo s poznejšo in redkejšo košnjo (samo dvakrat letno) opozorili na pomen ohranjanja pestrosti travniške rastlinske strukture, ki daje pašo opraševalcem, od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev. S tem sledimo našim prizadevanjem na področju skrbi za čebele in vse opraševalce v mestu in poudarjamo pomen ohranjanja biodiverzitete za naravo in človeka.

O razpisu Mesta mestom

Inštitut za politike prostora IPOP z razpisom Mesta mestom išče dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja.
Na tokratni razpis je prispelo 29 prijav, med katerimi je komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolj ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju.