četrtek, 12. 10. 2017

Projekt Mestne občine Ljubljana uspešen na evropskem razpisu UIA

Projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, je bil na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) v sklopu Evropskega tedna regij in mest izbran za financiranje.

Razglasitev uspešnih projektnih prijav na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) je v sklopu Evropskega tedna regij in mest potekala 10. oktobra 2017 v Bruslju. Na razpisu je sodelovalo 206 projektnih prijav, za financiranje jih je bilo izbranih 16, med njimi tudi projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki smo ga prijavili v tematskem sklopu krožno gospodarstvo.

Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Te rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, v pilotnem projektu predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge koristne namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

  1. »Naredi sam«,
  2. »Predelaj z nami« in
  3. »Oddaj v zbirnem centru«.

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana želimo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke (1). Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v novo načrtovanemu centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah (2), lahko pa jih bodo zgolj oddali v novem zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali (3). S projektom naslavljamo kar najširši krog deležnikov: vrtce, šole, dijake, študente, gospodinjstva, lastnike zemljišč, podjetja, turiste, strokovne organizacije …

Projekt je zastavljen inovativno. Skozenj bomo razvili bolj zeleni način predpriprave kaše za izdelavo papirja – predelavo s pomočjo encimov. Tudi t.i. lužnico (odpadek po predpripravi materiala za papir) bomo predelali v vhodne surovine za industrijo, npr. vanilin, ki je vmesni produkt v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, kozmetike in drugih finih kemikalij. Poiskali bomo rešitev za lesne ostanke, ki sedaj predstavljajo energent, lahko pa jih predelamo tudi v druge koristne izdelke, npr. krožnike in pribor. Preverili bomo ustreznost izbranih invazivnih rastlinskih vrst za prehrano, izdelovali iz njih barvila in jih preizkusili kot domače pripravke proti rastlinskim škodljivcem. Za spremljanje stanja razširjenosti invazivnih rastlin bomo poleg popisov na terenu uporabili tudi podatke iz nove generacije evropskih satelitov za opazovanje zemlje Sentinel-2, IKT tehnologija pa bo imela vidno vlogo tudi pri prepoznavanju invazivk in komuniciranju z javnostmi.

Poslovni model bo prenosljiv tudi v mednarodno okolje, pri čemer bo omogočal nova zelena delovna mesta, nova znanja in vključevanje težje zaposljivih ljudi in oseb z oviranostmi. Z vpeljavo rokodelskih delavnic v centru ponovne rabe ohranjamo tradicionalno obrt, kulturno dediščino in znanje.

Poleg Mestne občine Ljubljana v projektu sodelujejo še: javno podjetje Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo); Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi GISDATA d. o. o., društvo Trajna, Zavod tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.

Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR upravičenih stroškov, sofinanciranje iz EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvajal se bo od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.