torek, 25. 1. 2022

Projekti 2021: neprofitna najemna stanovanja

V letu 2021 smo na področju zagotavljanja neprofitnih stanovanj zaključili izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo ter izvedli rekonstrukcijo in spremembo namembnosti poslovnega prostora v stanovanja na Kunaverjevi 12 – 14.

Stanovanjska soseska Novo Brdo

notranjost stanovanja

Zgradili smo stanovanjsko sosesko s 174 javnimi najemnimi stanovanjskimi enotami in večnamenskim nestanovanjskim objektom (paviljon) ter vso pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano 22. 3. 2021.
Celotna vrednost investicije (brez vrednosti zemljišč) znaša 17.215.107 evrov brez DDV.
Viri financiranja: lastna sredstva JSS MOL in dolgoročno posojilo SSRS.

Kunaverjeva ulica 12 – 14

Poslovni prostor v pritličju večstanovanjske stavbe smo rekonstruirali in spremenili v tri stanovanjske enote za neprofitni najem.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano 10.6.2021
Vrednost investicije: 158.441 evrov brez DDV.

Preberite tudi: