petek, 28. 5. 2010

Promenada na Bregu

V četrtek, 27. maja 2010, je na Bregu in bližnji okolici potekala »Promenada na Bregu«.

Dogodek je del sklopa prireditev z naslovom »Maj 2010 – mesec kolesarjenja« in je potekal po naslednjem programu:

  • 16.00–20.00 - KOLO = 'KOOL' - Razstava električnih, zložljivih in drugih zanimivih kolesa ter kolesarskih pripomočkov
  • 16.00–19.00 - Oblikuj svojo čelado - Ustvarjalna delavnica za otroke – poslikava čelad in predstavitev pripomočkov za večjo varnost kolesarjev
  • 18.00–19.30 - Kavarna na Bregu: bolj kulturni, bolj varni v prometu - Okrogla miza in druženje na temo prometne kulture in varnega kolesarjenja. Moderatorka bo Mojca Mavec, razpravljavci pa Majda Širca, ministrica za kulturo, Nj. Eksc. gospa Anita Hugau, veleposlanica Kraljevine Danske v RS, prof. dr. Janez Koželj, podžupan MOL, prof. dr. Dragan Petrovec, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, prof. dr. Marko Polič, profesor psihologije na Filozofski fakulteti, mag. Aleksander Vrabič, samostojni policijski inšpektor na PU Ljubljana in mag. Bojan Žlender, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.

Več informacij o dogodkih v okviru prireditve »Maj 2010 - mesec kolesarjenja« lahko najdete na speltni strani MOL in spletni strani EU projekta CIVITAS ELAN.

Več informacij: Vita Kontić, e-naslov: vita.kontic@ljubljana.si