petek, 2. 11. 2018

Na deževen dan se pusti zapeLJati avtobusu LPP

Na tako deževen dan kot je današnji, je najbolje, da vas na srečanje s prijatelji ali po opravkih zapelje kar mestni avtobus Ljubljanskega potniškega prometa.

Navajamo številne razloge, zakaj je mestni ali medkrajevni avtobus dobra odločitev.

Obnovljen vozni park Ljubljanskega potniškega prometa

Z načrtno posodobitvijo voznega parka smo od leta 2007 do konca leta 2017 zamenjali kar 166 avtobusov. Med njimi je 70 mestnih avtobusov na stisnjen zemeljski plin oziroma metan z oznako EURO VI, kar predstavlja tretjino voznega parka LPP, ki vozi po mestu. Skoraj 60 % voznega parka ustreza visokim standardom EURO IV in več.

Ljubljana - dostopno in prijazno mesto

Vsi mestni avtobusi so nizkopodni in klimatizirani, v večini opremljeni s klančinami za gibalno ovirane, standardno opremljeni z zvočnimi napovedniki postajališč in na 125 avtobusih, kjer so zasloni v avtobusih, opremljeni z video napovedmi prihajajočih postajališč ter prestopnih točk. Leta 2014 smo na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa uvedli možnost potovanja z zložljivimi kolesi, jeseni 2017 pa smo pričeli nekatere medkrajevne avtobuse testno opremljati z nosilci za kolesa.

22i. bus Ljubljana.Zate Matjaz Ocko
Medkrajevni avtobus, opremljen z dvigalom za invalidski voziček.

Urbana – enotna mestna kartica 

Leta 2009 smo uvedli Urbano, brezkontaktno kartico, ki je namenjena plačevanju voznine na avtobusih LPP ter omogoča prevoz in neomejeno prestopanje v časovnem obdobju 90 minut za 1,20 EUR.  Poti  s pametno kartico Urbana so zagotovo prijetnejše, zato nas je uporabnikov LPP kar 21 odstotkov več.

Rumeni pasovi

Leta 2013 smo na Celovški in Dunajski uvedli rumene pasove, že pred tem na Barjanski in leta 2016 še na Slovenski cesti. Potovalni čas avtobusov na linijah, ki potekajo po omenjenih vpadnicah, se je po uvedbi rumenih pasov na teh območjih skrajšal za 3 do 5 minut, povprečne hitrosti avtobusov pa so se povečale s 14 km/h na 18 km/h. Zaradi prostega koridorja so prihodi avtobusov skladnejši z voznim redom.

Informiranje potnikov

Od leta 2007 smo pomembno izboljšali obveščanje potnikov o prihodih avtobusov z LED prikazovalniki prihodov in informativnimi vrsticami na pomembnejših avtobusnih postajališčih, z govornimi, vizualnimi (LED) in video napovedniki postajališč in prihodov avtobusov v večini avtobusov, z voznimi redi na spletni strani ter s storitvami za načrtovanje poti Google Transit, klepetalnih robotom Ljubo iz Ljubljane in prilagoditvijo spletnih strani javnega podjetja LPP za pametne telefone.

22k. slovenska cesta epaper LPP
Pomembna pridobitev so elektronski brezpapirni prikazovalniki voznih redov na Slovenski cesti z minimalno porabo električne energije, ki jih uporabljamo od leta 2015.

Sledenje vozil

Pred dvanajstimi leti smo pridobili sistem, ki v prometno nadzorni center javi natančno lokacijo vozila, vključno z njegovo zamudo ali prehitevanjem. Od leta 2017 so vsi avtobusi LPP opremljeni s prenovljenim sistemom sledenja in tehnologijo ALV (avtomatska lokacija vozil), ki ima še več funkcionalnosti. Razen sledenja avtobusov in napovedi prihodov avtobusov lahko spremljamo porabo goriva na posameznih vozilih, avtomatsko prenašamo podatke v povezavi z vozili in vozniki v privzete sisteme LPP ter prenašamo prometne podatke v ostale sisteme (v PROMinfo ali Google Transit, v klepetalnega robota ter ostale aplikacije, ki napovedujejo prihode avtobusov).

Subvencionirane vozovnice

Subvencionirane mestne vozovnice so dostopne starejšim, brezposelnim in osebam z oviranostmi. Dijakom in študentom, ki so najštevilčnejša skupina potnikov na avtobusih LPP, vsako leto omogočimo, da z nakupom junijske mesečne vozovnice brezplačno
potujejo v juliju in avgustu. S projektom IJPP Ministrstva za infrastrukturo so bile septembra 2016 na območju vse Slovenije uvedene integrirane dijaške in študentske vozovnice, pri čemer lahko uporabniki z isto vozovnico uporabljajo mestne, medkrajevne in železniške linije. Pripravljamo se že tudi na uvedbo integrirane dnevne in terminske vozovnice za meščane.

Prevoz na klic

S storitvijo Prevoz na klic za osebe z oviranostmi, ki smo jo uvedli leta 2012, omogočamo dostopnost do javnega potniškega prometa vsem. Za hitrejše sporazumevanje med voznikom in potnikom smo na avtobusih LPP uvedli tudi identifikacijsko kartico za osebe z oviranostmi, ki vozniku avtobusa omogoča, da hitro prepozna oviranost potnika in mu ustrezno pomaga.

Iz avtobusov se vidi veliko več

Da je potovanje z mestnimi avtobusi za vas še prijetnejše, smo se odločili za omejitev zasedenosti steklenih površin vozil z oglasi. Tako smo sprejeli usmeritev, da lahko steklene površine avtobusa zasedejo z oglasi do največ 60 % skupne steklene površine. Želje po manj oglasih ste potniki izrazili tudi v anketi o zadovoljstvu z Ljubljanskim potniškim prometom.