sreda, 12. 9. 2018

Pusti se zapeLJati: Linija 14 danes praznuje 50 let

Danes praznuje avtobusna linija številka 14, ki je začela obratovati leta 1968. V 50-ih letih obratovanja se je marsikaj spremenilo.

Leto 1968

Avtobusna linija 14 je na relaciji VRHOVCI – KOLODVOR začela obratovati 12. septembra daljnega leta 1968. Takrat jo je na prvo vožnjo pospremila množica ljudi. Proga je v eno smer merila 6,6 km, povprečen čas vožnje v eno smer pa je trajal 18 minut. Na progi je bilo 14 postajališč. Avtobusi so vozili na 20 minut.

Leto 2018

Danes linija 14 obratuje na relaciji SAVLJE – BOKALCE in vključuje 32 postaj. Proga v eno smer meri približno 13 km. Med delavniki avtobusi v konici vozijo na 10 min, izven konice pa na 15 min.

Skupno 164 avtobusov, med njimi 68 mestnih avtobusov na CNG

Z načrtno posodobitvijo voznega parka smo od leta 2007 do konca leta 2017 zamenjali kar 164 avtobusov. Med njimi je 68 mestnih avtobusov na stisnjen zemeljski plin oziroma metan z oznako EURO VI, kar predstavlja tretjino voznega parka LPP, ki vozi po mestu. Skoraj 60 % voznega parka ustreza visokim standardom EURO IV in več.

Vsi mestni avtobusi so nizkopodni in klimatizirani, v večini opremljeni s klančinami za gibalno ovirane, standardno opremljeni z zvočnimi napovedniki postajališč in na 125 avtobusih, kjer so zasloni v avtobusih, opremljeni z video napovedmi prihajajočih postajališč ter prestopnih točk. V mestnem prometu vsi avtobusi skupaj prevozijo več kot 39.000 kilometrov dnevno.

Leta 2014 smo na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa uvedli možnost potovanja z zložljivimi kolesi, jeseni 2017 pa smo pričeli nekatere avtobuse testno opremljati z nosilci za kolesa. 

12. Avtobus LPP Doris Kordic

Evropski teden mobilnosti 2018

Na dan brez avtomobila (22.9.2018) bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM ves teden bomo omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.

S številnimi dejavnostmi – v ETM 2018 načrtujemo 12 trajnih ukrepov10 tedenskih aktivnosti in 43 dogodkov ter dejavnosti po dnevih – bomo tako tudi letos pokazali, kako uresničujemo že v Viziji Ljubljane 2025 iz leta 2007 zastavljene »zelene« cilje, zaradi česar smo postali Zelena prestolnica Evrope 2016 in kar dvakrat prejeli nagrado evropski teden mobilnosti (za dosežke na tem področju v letih 2003 in 2013).

Podrobnosti o programu ETM najdete v rubriki Promet in mobilnost ter Facebooku MOL, kjer bomo sproti objavljali tudi morebitne spremembe v programu. Možne so naknadne prilagoditve programa zaradi vremenskih razmer.