petek, 29. 3. 2019

Pusti se zapeLJati: novi vozovnici LPP

V Ljubljani uvajamo dve novi celoletni vozovnici Ljubljanskega potniškega prometa, s čimer bomo občutno pocenili potovanja potnikov z mestnimi avtobusi.

Storitve Ljubljanskega potniškega prometa so se od uvedbe načina plačevanja z Urbano ter brezplačnega prestopanja v roku 90 minut pred devetimi leti, bistveno nadgradile. V zadnjih letih se je s podaljšanjem linij mestnega prometa v sosednje občine Ljubljanske urbane regije in izboljševanjem storitve povečala uporaba javnega potniškega prometa, dnevne migracije osebnih avtomobilov v Ljubljano pa so se zmanjšale. V skladu z nadaljnjim ciljem povečevanja števila potnikov zato na LPP 1. aprila 2019 uvajajo dve novi celoletni vozovnici, ki bosta občutno pocenili potovanja potnikom.

V skladu s Celostno prometno strategijo Mestne občine Ljubljana in s ciljem povečevanja uporabnikov javnega prometa želimo povečati število uporabnikov terminskih vozovnic na 90 % delež uporabnikov, kar je tudi pogoj, ki omogoča razmislek o uvedbi vstopa na vsa vrata. Večji delež terminskih vozovnic bo tako v prihodnje pomenil tudi pogostejšo uporabo javnega prevoza, saj se imetniki terminskih vozovnic praviloma pogosteje odločajo za uporabo javnega prevoza. S tem pa se manjša uporaba osebnih vozil v urbanem okolju. Cenovna politika LPP se je že v preteklosti izkazala za uspešno. Delež potovanj s terminskimi vozovnicami se je povišal iz 58 % leta 2010 na kar 70 % v letu 2017. V vsem tem času so istočasno cene mesečnih oz. terminskih vozovnic ostale nespremenjene in znašajo 37 EUR splošna, 20 EUR upokojenska in 20 EUR šolska. Cene teh vozovnic bodo ostale nespremenjene tudi v prihodnje.

Še ugodnejše vožnje z mestnimi avtobusi z novimi vozovnicami

Uvedba dveh novih vrst vozovnic bo stalnim uporabnikom omogočila še cenejša potovanja. Letno splošno neprenosljivo vozovnico v vrednosti 365 EUR, kar pomeni neomejeno število voženj za 1 EUR na dan, bo možno kupiti od 1. aprila 2019 pa vse do 20. decembra 2019 za sorazmerno nižjo ceno kar je 274 EUR. Letno upokojensko neprenosljivo vozovnico v vrednosti 220 EUR, kar pomeni neomejeno število voženj za manj kot evro na dan, pa bo od 1. aprila do 20. decembra leta 2019 možno kupiti za 165 EUR. Obe vrsti vozovnic bosta veljali po nakupu do 5. januarja 2020.

Nakupe celoletnih vozovnic bodo potniki, ki še nimajo Urbane, prvo leto uvedbe opravili na Potniškem centru LPP na Slovenski 56 v centru mesta (Bavarski dvor), na Avtobusni postaji Ljubljana ter na prodajnem mestu PAV na Vrhniki; če pa mesečno vozovnico že imajo pa lahko opravijo nakup celoletne vozovnice na vseh prodajnih mestih LPP, na urbanomatih, v večjih prodajnih centrih Mercator, Interspar, Spar, na izbranih bencinskih črpalkah Petrol, v izbranih enotah Pošte Slovenije, ter s pomočjo spletnega nakupa na Urbana On-line.

pustiSeZapeljati

Prilagoditev cene vozovnice za enkratni prevoz

Kot edina se bo od 1. aprila 2019 prilagodila vrednostna vozovnica za enkratni prevoz s prestopanjem v okviru 90 minut od prve validacije v prvem območju, in sicer iz 1,20 EUR na 1,30 EUR. Posledično se prilagaja tudi cena vrednostnih vozovnic v drugem in tretjem območju, na 1,75 EUR in na 2,70 EUR.

Cene mesečnih terminskih vozovnic se v skladu s Celostno prometno strategijo MOL ne spreminjajo. Istočasno ostaja nespremenjena tudi cena vozovnice za parkiranje in vožnjo z avtobusom na P+R. Ta cena bo še naprej 1,20 EUR za celodnevno parkiranje na P+R parkiriščih ter dva prevoza na mestni liniji.