torek, 27. 11. 2018

Računalniško usposabljanje starejših Ljubljančanov

Tudi v prihodnjem letu bomo nadaljevali z brezplačnimi tečaji računalništva za starejše, ki bodo potekali v prostorih Četrtnih skupnosti po Ljubljani.

Leta 2007 smo kot prva občina v Sloveniji začeli s sistematičnim in brezplačnim računalniškim opismenjevanjem starejših prebivalcev. Brezplačne računalniške tečaje organiziramo v prostorih četrtnih skupnosti po vsej Ljubljani.

Tečaji potekajo v majhnih skupinah (do dvanajst tečajnikov), trikrat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času. Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najstarejši tečajnik doslej pa je štel kar 94 let.

Interes meščank in meščanov je izjemen, saj je doslej začetni tečaj uspešno opravilo že 20.000 tečajnikov, večina izmed njih je nato svoje znanje nadgradilo še na nadaljevalnih tečajih.

Podrobnosti o brezplačnih računalniških tečajih, ki bodo potekali v letu 2019, najdete tukaj.


Izobraževanje starejših

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena znanja, zato na različne načine podpiramo vseživljenjsko učenje .

Osrednjo vlogo na tem področju ima izvaja Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, ki v okviru mestnega programa izobraževanja odraslih med drugim izvaja brezplačne tečaje tujih jezikov, raznovrstne študijske krožke, delavnice ter druge programe.