ponedeljek, 16. 5. 2022

Lekarni Ljubljana najvišja ocena

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o Učinkovitosti Javnega zavoda Lekarna Ljubljana podalo najvišjo oceno učinkovito.

Računsko sodišče je od lanskega poletja izvajalo presojo Lekarne Ljubljana glede učinkovitosti upravljanja neprekinjenega poslovanja, in sicer za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2021. Revizijsko poročilo o Učinkovitosti JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA pri upravljanju neprekinjenega poslovanja, št. 322-5/2021/20, je izdalo 10. 5. 2022 in v njem povzelo: »Po mnenju računskega sodišča je bila Lekarna Ljubljana v obdobju, na katero se nanaša revizija, pri upravljanju neprekinjenega poslovanja učinkovita. Računsko sodišče od Lekarne Ljubljana ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, je pa podalo nekaj priporočil za nadaljnje izboljšanje stanja. Lekarna Ljubljana se je veliko naučila v obdobju po kibernetskem napadu v letu 2019 in po oceni računskega sodišča učinkovito pristopila k vpeljavi in upravljanju neprekinjenega poslovanja.«

Politika neprekinjenega poslovanja 

Lekarna Ljubljana je strategijo neprekinjenega poslovanja opredelila leta 2020 v Politiki neprekinjenega poslovanja, v kateri je opredelila tudi načine izvajanja postopkov v primeru pojava incidentov večjih razsežnosti. Že leta 2015 je vpeljala sistem vodenja kakovosti, v sklopu katerega vsako leto izvajala ocenjevanje tveganj na vseh poslovnih področjih. V letu 2020 pa je v sistem vodenja kakovosti vključila tudi sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP) z namenom nemotenega delovanja in čim hitrejše ponovne vzpostavitve poslovnih procesov po incidentih večjih razsežnosti.

Osnovni cilj SUNP skladno s Politiko neprekinjenega poslovanja informacijskega sistema je zagotavljanje delovanja vseh kritičnih aplikacij poslovnega informacijskega sistema (IS) za posamezne poslovne storitve na vseh povezanih lokacijah. Vzpostavljeni so postopki neprekinjenega poslovanja, ki določajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti med motnjami kot tudi ukrepe za izvajanje dela v primeru izrednih dogodkov. Lekarna Ljubljana je pripravila tudi navodilo za delo v času nedostopnosti IS. Sprejeti so bili postopki, s katerimi v primeru motenj in izpada delovanja IS lekarne ostanejo odprte z omejenim obsegom delovanja, ki zagotavlja izvajanje bistvene storitve (izdaja zdravil na recept).

Zagotavljanje dostopa do lekarniških storitev in nujnih zdravil tudi v primeru incidentov večjih razsežnosti

Direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej je ob objavi revizijskega poročila poudaril: »K urejanju sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja smo pristopili celostno in z jasnim ciljem, da zagotovimo dostop do lekarniških storitev in nujnih zdravil tudi v primeru incidentov večjih razsežnosti, ki onemogočajo normalno poslovanje zavoda in lahko povzročijo tudi odpoved delovanja informacijskega sistema. K temu nas je še dodatno spodbudil dogodek z začetka avgusta 2019, ko je Lekarna Ljubljana doživela kibernetski napad z izsiljevalskim virusom, zaradi katerega je za nekaj dni izpadla informacijska podpora vsem lekarnam. Kot največji lekarniški zavod se zavedamo odgovornosti tako do naših uporabnikov kot do nalog, ki nam jih nalaga zakonodajalec. Vesel sem, da je našo usmeritev in izvedene ukrepe na tem področju potrdilo tudi računsko sodišče, in sicer z oceno učinkovito. Že med revizijo pa smo pristopili tudi k izvedbi priporočil.«

Revizijsko poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani računskega sodišča Računsko sodišče - Revizija (rs-rs.si).

Lekarna Ljubljana, največji lekarniški zavod v Sloveniji 

Lekarna Ljubljana je največji javni lekarniški zavod v Sloveniji z mrežo 54 lekarn. V letu 2019 je Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o informacijski varnosti Lekarno Ljubljana določila kot enega izmed izvajalcev bistvenih storitev. Lekarna Ljubljana je tudi del kritične infrastrukture.

Preberite tudi: