petek, 13. 4. 2007

Razpis za gostinski vrt na Prešernovem trgu razveljavljen

10. aprila 2007 se je iztekel rok za oddajo pritožb zoper odločbo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske javne službe in promet, o oddaji javne površine za postavitev gostinskega vrta na lokaciji Prešernovega trga v Ljubljani.

Do izteka predpisanega roka smo prejeli tri pritožbe (T3S, d.o.o., Seam, d.o.o in 77 d.o.o.).
Na podlagi prejetih pritožb je župan MOL Zoran Janković, pritožbeni organ, odločbo Oddelka za gospodarske javne službe in promet, z dne 20.3.2007 odpravil in odločil, da se zavrnejo vse ponudbe, javni razpis pa ponovi.

Na sestanku v Mestni hiši, ki je bil v četrtek, 12. aprila 2007, je tako devetim od desetih ponudnikov za gostinski vrt na Prešernovem trgu osebno vročil omenjeno odločbo.
Predvidoma bo nov razpis za gostinski vrt na omenjeni lokaciji objavljen v prihodnjem tednu.
V času do zaključka javnega razpisa bo na lokaciji zagotovljen kulturni program.

Služba za odnose z javnostmi MOL