četrtek, 18. 1. 2018

Razpis za skate park pod Fabianijevim mostom

Objavili smo javni razpis za izgradnjo skate parka pod Fabianijevim mostom ob Cukrarni. Rok za oddajo ponudb se izteče 25. januarja 2018.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo skate park razdeljen na dva dela, in sicer na eno večjo betonsko polkrožno minirampo, ki je pozicionirana med 4 stebre Fabianijevega mostu in obdana z oblogo iz kortena z leseno ograjo, ter tri manjše tipske prefabricirane elemente.

Fabianijev most Vita Kontic2

S skate parkom bomo oživili in preobrazili celotno podmostje Fabianijevega mostu, saj so elementi za rolkanje predvideni vse od Cukrarne do kolesarske brvi.

Razpis je objavljen tukaj.