četrtek, 5. 11. 2009

Razstava društva »Projekt človek«

V četrtek, 5.11.2009, je ljubljanski župan v prostorih Informacijske pisarne MOL na Mačkovi odprl razstavo društva »Projekt človek«.

Društvo »Projekt Človek« želi v mesecu novembru 2009 z razstavo obeležiti mesec preprečevanja zasvojenosti in 15-letnico obstoja in dela na področju socialne rehabilitacije zasvojenih oseb, in priložnostno na kratko prikazati društveno dejavnost.

Društvo Projekt Človek je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija na področju zasvojenosti. Glavni program, ki ga izvaja je program »Projekt človek« program za samopomoč terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti (zasvojenost s prepovedanimi drogami, alkoholom, igrami na srečo, z motnjo hranjenja). Program »Projekt Človek« je začel z delovanjem v letu 1994 (prvi pogovori), prvi center – Dnevni Center za uporabnike pa smo odprli leta 1995 v Ljubljani. Program se je postopoma razvijal, najprej so zaživeli vsi podprogrami klasičnega programa »Projekt Človek«, potem pa so se glede na potrebe uporabnikov razvijali še drugi.

Najvišji zaželen cilj, ki ga program zagovarja, je kakovostno življenje uporabnikov naših programov brez drog, njihova socializacija (nenasilnost, pošten način življenja, samostojna skrb zase, delavnost) in njihova vključenost v družbo, pri čemer je pomembno poudariti spremljanje uporabnikov pri njihovem nadaljevanju šolanja in/ali zaposlitve.

Razstava društva »Projekt človek« bo na ogled v prostorih Informacijske pisarne Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, do 30. novembra 2009.