četrtek, 9. 9. 2004

Razstava nemškega umetnika Gildewarta

Županja MOL Danica Simšič je v torek, 7.9.2004, skupaj z Angeliko Thiels, predsednico Mestne poslanske skupščine Wiesbaden, v Mestni galeriji otvorila razstavo nemškega umetnika Friedricha Vordemberge Gildewarta.

Predstavitev nemškega umetnika Friedricha Vordemberge Gildewarta, katerega dela so večinoma v wiesbadenskem muzeju, je realizirana kot slovensko-nemški-nizozemski-švicarski projekt, ki je vezan na vstop Slovenije v Evropsko unijo.

Vordemberge - Gildewart je študiral arhitekturo in notranjo opremo na šoli za umetnostno obrt in tehnični visoki šoli v Hannovru in se že zgodaj vključil v evropske konstruktivistične tokove. 1938 je emigriral na Nizozemsko in v letih 1952-54 poučeval predmet Barva kot element ustvarjanja prostora v arhitekturi na Academie van Beeldende Kunsten v Rotterdamu. 1954 je bil imenovan za vodjo oddelka za vizualne komunikacije na Hochschule für Gesataltung v Ulmu. Zadnja svoja leta je preživel v Švici. Umrl je leta 1962 v Ulmu.

Ob smrti je zapustil vse svoje premoženje posebnemu skladu mednarodnega značaja (Skladu Vordemberge Gildewart), ki skrbi za štipendiranje mladih umetnikov. Mednarodna žirija te fondacije se je aprila 2002 sestala v Ljubljani in iz širše selekcije 25 mladih umetnikov mlajših od 35 let izbrala tri slovenske avtorje za delovno štipendijo (kiparka Polona Maher iz Maribora, kipar Tobias Putrih iz Ljubljane, fotografinja Aleksandra Vajt iz Maribora).