torek, 1. 6. 2010

Razstava projektov JSS

V Mestni hiši je do 13. junija odprta razstava “Projekti MOL in Javnega stanovanjskega sklada MOL na stanovanjskem področju 2007-2010”.

 V torek, 1. junija 2010, sta Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Jožka Hegler, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, v prisotnosti povabljenih predstavnikov projektantov, izvajalcev, javne uprave in medijev odprla razstavo 19 investicij MOL in JSS MOL na stanovanjskem področju, ki skupaj predstavljajo 90.200 m2 novih tlorisnih površin oziroma 1.127 novih stanovanjskih enot.

Direktorica JSS MOL je v nagovoru izpostavila skrb za zagotavljanje stanovanjskih enot za različne skupine ljudi, kot so neprofitna stanovanja za najemnike, oskrbovana stanovanja za starejše ljudi, bivalne enote za osebe v težkih socialnih stiskah, stanovanja za invalide, kot tudi energetsko prenovo starih ter izgradnjo energetsko varčnih novih objektov. JSS MOL je z izvedenimi projekti dokazal možnost dobrega sodelovanja z zasebnimi partnerji pri gradnji Centra starejših Trnovo, stanovanj na Viški cesti in oskrbovanih stanovanj v Murglah. Zahvalila se je za sodelovanje pri izvedbi projektov tako projektantom, izvajalcem, Mestni upravi MOL in javnim podjetjem ter kolektivu JSS MOL, ki je vzpostavil odličen stik s prebivalci degradiranih območij (Tomačevska, Koželjeva in Cesta Španskih borcev) ob njihovi revitalizaciji, še posebej pa se je zahvalila županu MOL za njegova prizadevanja za večje blagostanje prebivalcev Ljubljane.

Župan MOL je izrazil pričakovanje, da bosta z novimi stanovanjskimi projekti v njegovem volilnem programu zapolnjeni tudi dve preostali steni atrija Mestne hiše. V prihodnjih letih bo MOL posvetila posebno pozornost izgradnji vsaj milijardo evrov vrednemu projektu – ekološko tehnološkemu mestu Stanežiče, ki bo dom tisočem mladih družin.

V gradbeništvu je štiriletno obdobje prekratek čas, da bi na razstavi, kakršna je ta, lahko za stavbe ali soseske, ki sta jih v tem času realizirala Mestna občina Ljubljana in Javni stanovanjski sklad MOL, predstavili zaključen investicijski ciklus od prve ideje o gradnji do začetka uporabe. Prav zaradi tega predstavlja Javni stanovanjski sklad MOL na razstavi vse investicije, ki so se izvajale na območju Mestne občine Ljubljana v preteklih štirih letih. To je projekte, ki so bili v tem obdobju dokončani in tudi tiste, ki se še gradijo ali pa se zanje še pridobiva ustrezna dovoljenja.

Predstavljeno je devetnajst projektov za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj, stanovanjskih stavb za posebne namene in bivalnih enot za socialno ogrožene v Mestni občini Ljubljana. Številki 90.200 m2 novih tlorisnih površin oziroma 1.127 novih stanovanjskih enot sta bodisi veliki bodisi majhni. Veliki sta glede na sredstva, s katerimi razpolagamo predvsem iz občinskega proračuna, majhni pa glede na število prosilcev za najemna stanovanja, ki po zaključenih javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ostanejo brez primernega stanovanja. Glede na podatke iz zadnjega razpisa primanjkuje v Mestni občini Ljubljana vsaj 2000 neprofitnih najemnih stanovanj.

Četudi je primarna naloga Javnega stanovanjskega sklada MOL zagotoviti čim večje število neprofitnih najemnih stanovanj, oziroma ponudbo čimbolj približati upravičenemu povpraševanju, veliko skrb posvečamo ljudem s posebnimi potrebami ter smo ponosni na objekte, ki bodo ostali bodočim generacijam.

Razstava je na ogled od 1. do 13. junija 2010 v Desnem atriju Mestne hiše.
 

Javni stanovanjski sklad MOL