torek, 19. 8. 2008

Razstava "Puruša" v Galeriji Kresija

Župan Zoran Janković je v ponedeljek, 18., v Galeriji Kresija odprl razstavo oljnih slik umetnice mag. Kiki Omerzel z naslovom »Puruša«.

Avtorica je svoje delo opisala takole: »Nukleus psihe se odraža v kvadratni skulpturi in je povezan s štirimi poli človeškega bitja. Videti en predmet pomeni abstrahirati, ker je vodenje dojemanje strukturalnih oblik in ne ravnodušno beleženje podrobnosti. S tem, ko se generalna struktura oblike ponovi, se vzpostavi povezava začetka in konca. Slikam trenutke svojega bivanja. Vsaka slika ima v sebi nastajanje bodoče. Predmet, ki ga opazujemo, je potrebno izdvojiti iz konteksta. Dojeti ga takšnega, kot je sam po sebi v popolni izdvojenosti (kot sebe dojemamo izdvojeno, oddeljeno / kot individuum v množici). Vendar pa nikoli ne moremo odstraniti konteksta, ki je ustvarjen iz posameznih predmetov in tvori celoto. Prav tako kot ne tistega, kar je izza. Identiteta je skrita v maškaradi neprekinjenih pomenov in vendar njena stalnost obstaja v neokrnjenem bitju. S ponavljanjem osnovne oblike in zgodbe postane le ta avtomatski del njenega vizualnega polja. Prav zato se vsaka slika ponavlja štirikrat. V ponavljanju pa je zajet čas, kajti vsaka se malce spremeni. Predstavitev simbola v umetnosti je skrivnosten postopek, ki duhovno poveže z čutnim, telesnim in umskim v en sam likovni prasimbol, ki deluje skozi tisočletja. Simbol trajnega, nepričakovano ponavljajočega se življenja.«

Razstava bo na ogled do 7. septembra 2008. Galerija Kresija je odprta vsak delavnik od 10. do 13. ure in od 17. do 22. ure, ob sobotah od 10. do 14. ure in ob nedeljah od 10. do 13. ure. Vstop je prost.