torek, 13. 10. 2009

Razstava »Vdihni Ljubljano«

Oddelek za varstvo okolja MOL je na štirideseto obletnico meritev onesnaženosti zraka v Mestni občini Ljubljana pripravil razstavo z naslovom "Vdihni Ljubljano".

Mesto Ljubljana ima zaradi kotlinske lege in slabe prevetritve nadvse slabe pogoje za naravno razredčevanje škodljivih snovi v zraku. Konec šestdesetih let je bil ljubljanski zrak zaradi množice individualnih kurišč med najbolj onesnaženimi na svetu. Uvedeni so bili ukrepi mesta in države za izboljšanje stanja.

Na razstavi so prikazani ukrepi, ki so pripomogli k izrazitemu znižanju izpustov žveplovega dioksida , plina, ki nastaja v procesu izgorevanja (fosilnih) goriv, in je v tistem času veljal za enega izmed najhujšjih onesnaževal zraka. Čeprav se, zaradi pregostega prometa, še danes soočamo s previsokimi vrednostmi dušikovega dioksida in prekomerno prisotnostjo prašnih delcev, predstavljena pozitivna zgodba vliva upanje, da je s pravo politiko, izvajanjem učinkovitih ukrepov in s skrbjo posameznikov, mogoče doseči zastavljene cilje.

V boju za čistejši zrak stojimo pred izzivom, od katerega je odvisno, ali bomo tudi v prihodnje lahko s polnimi pljuči vdihnili Ljubljano.

Razstava bo na ogled v Zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani med 13. oktobrom in 8. novembrom 2009, vsak dan med 9.00 in 18.00 uro.

Oddelek za varstvo okolja MOL