torek, 3. 4. 2007

Razstava "Videti" Tivoli

Župan Zoran Janković je včeraj, 2. aprila 2007, v Zgodovinskem atriju Mestne hiše odprl razstavo »Videti« Tivoli, na kateri so predstavljeni idejni projekti prilagoditve delov parka Tivoli, da bi bili primerni tudi za samostojno gibanje slepih in slabovidnih.

Idejne projekte so pripravili študentje 3. letnika študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Ane Kučan in asist. Andreje Zapušek ter ob nasvetih krajinske arhitektke Andreje Krivic ter Tomaža Wraberja in Roka Janežiča.

Študentje so v svojih delih raziskali možnosti prilagoditve dela Tivolija, tako da bi ga lahko samostojno obiskovali tudi slepi in slabovidni. Izluščili so značilnosti Tivolija in ga poskušali s funkcionalnimi in ambientalnimi posegi približati ljudem z okvarami vida, ne da bi ga pri tem spreminjali. Ob tem so ugotavljali, da ljudje na svojih vsakdanjih obiskih Tivolija morda pozabijo »gledati« Tivoli tako, kot ga je možno celostno doživljati – z vsemi čutili. Svoje ugotovitve so prenesli v načrte in risbe, pa tudi v modele in taktilne karte.

Parki za slepe so v zahodni Evropi že utečena praksa. Novost pri predstavljenem projektu pa je poskus aplikacije rešitev v obstoječe parkovno okolje. Ureditev zato ni namenjena samo slepim, ampak vsem meščanom. Tako je prostor uporaben za vse, kar slepe varuje pred segregacijo, to pa je etično tudi edino sprejemljivo.

Razstavo idejnih projektov si v Zgodovinskem atriju Mestne hiše lahko ogledate do 12. aprila 2007, vsak dan med 9. in 19. uro.

Služba za odnose z javnostmi MOL