četrtek, 9. 2. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »ANALIZA DELA ZIMSKE SLUŽBE MOL«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri sta županja MOL Danica Simšič in vodja Službe za vzdrževanje na Oddelku za gospodarske javne službe in promet (OGJSP) MOL Stane Vidmar predstavila »Analizo dela zimske službe MOL«.

Županja MOL Danica Simšič je povedala, da je v Ljubljani več kot 1000 km cest in več kot 1.200.000 m2  peščevih površin, za čiščenje katerih skrbi MOL. V proračunu za leto 2005 je bilo za čiščenje namenjenih nekaj čez 800 mio SIT, v proračunu za leto 2006 pa je v ta namen predvidenih 1,2 milijarde SIT. Naloga zimske službe je, da vzpostavi vozne razmere, ki so sprejemljive in ustrezne za zimski čas. Vendar ljudje pogosto pričakujejo, da bo zimska služba vzpostavila t.i. letne razmere: da ne bo na cestišču in na pločnikih nobenega snega, kar pa je zelo težko izpolniti. Če bi namreč želeli pozimi na cestišču vzpostaviti letne razmere, bi potrebovali več milijard SIT.

 

Vodja Službe za vzdrževanje OGJSP MOL Stane Vidmar je povedal, da je osnovni dokument za izvajanje zimske službe načrt zimske službe, ki ga MOL oz. pristojni oddelek sprejme vsako leto pred začetkom zimske sezone, t.j. pred 15. novembrom. V načrtu zimske službe so podrobno razdelana vsa dela, ki jih je potrebno izvesti v zimski službi, tudi roki in prioritete. Načrt zimske službe je narejen na osnovi zakonodaje, ki ureja zimsko čiščenje cest. OGJSP MOL, ki za izvajanje zimske službe vsako leto objavi razpis, nadzoruje izvajalce in izvedbo del. Za zimsko sezono 2005/2006 je podpisana pogodba z dvema izvajalcema: KPL d.d. in CPL d.d., ki delujeta na rajonih. Rajona 1 in 3 obvladuje KPL, rajon 2 pa CPL (približno 2/3 zimske službe opravi KPL, 1/3 CPL). Izvajalci so popolnoma odgovorni za izvajanje zimske službe in za škodo, ki nastane pri posipanju in pluženju.

 

Kapacitete zimske službe so izračunane na povprečno količino padavin. V ekstremnih pogojih, kot je bilo intenzivno sneženje konec novembra, je zimska služba malo počasnejša in se izvajanje del raztegne na daljše obdobje. Tako ravnanje je tudi v skladu z zakonodajo, saj ta navaja dve kategoriji: kako ravnati v sneženju in kako ravnati v močnem sneženju. Pri slednjem so predvideni zastoji oz. možnost večdnevne zapore cest. V takih primerih je priporočljiva uporaba javnih prevoznih sredstev.

 

V Ljubljani izvajalci brez težav lahko očistijo do 30 cm snega. V času izvajanja zimske službe so očiščena vsa parkirišča, ki so v upravljanju Javnega podjetja Parkirišče, problem pa predstavljajo parkirna mesta, ki so na cesti, saj se pri pluženju sneg odriva na rob cestišča in takrat je parkiranje na cestiščih oteženo. Čistijo tudi vse pločnike ob glavnih cestah, progah LPP in tranzitnih cestah. V akciji zimske službe so očiščeni vsi glavni pločniki (okoli 550.000 m2 ), ostale ob manj prometnih cestah pa čistijo po končani akciji.

 

Veliko meščanov počisti sneg pred svojimi objekti, kar je dobrodošla pomoč. MOL jim nudi sol za posip, ki jo lahko brezplačno prevzamejo pri izvajalcu KPL na Tbilisijski ulici.

 

Služba za odnose z javnostmi MOL