torek, 24. 1. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »DELO INŠPEKTORATA MU MOL 2005«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri sta županja Mestne občine Ljubljana Danica Simšič in glavna inšpektorica Inšpektorata MU MOL Biserka Cizar predstavili »Delo Inšpektorata MU MOL 2005«.

Županja MOL Danica Simšič in glavna inšpektorica Inšpektorata MU MOL Biserka Cizar sta predstavili nov zakon o prekrških, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2005. Ta omogoča mestnemu redarju ali mestnemu inšpektorju, da sam vodi in odloča v prekrškovnem postopku, in ne le kot doslej, ko je bil v primerih zaznave prekrška podan predlog za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. To pomeni, da mestni redar istočasno, ko ugotovi prekršek, izda plačilni nalog lastniku vozila in ne več predlog sodniku za prekrške. Cizarjeva je povedala tudi, da so v lanskem letu na področju dela mestnega redarstva izdali 57.000 plačilnih nalogov, nekoliko manj ukrepov je bilo na področju dela mestne inšpekcije. Kot prekrškovni organ so na Inšpektoratu v lanskem letu prejeli skoraj 5000 zahtev za sodno varstvo. Sodno varstvo pomeni, da so kršitelji zavarovani pred samovoljnim ravnanjem inšpektorjev s sodiščem. Ko na Inšpektoratu prejmejo zahtevo za sodno varstvo, so dolžni preveriti ravnanje njihovih uslužbencev. Če menijo, da niso storili napake, zadevo predajo sodišču.

 

Cizarjeva je še pojasnila, da je javnost na področju mirujočega prometa dobro informirana in seznanjena z zakonskimi rešitvami, kar se kaže v izrazitem porastu porabe plačilnih listkov, še posebej v preteklem letu. Meščani in meščanke tudi vedo, da v primeru napačnega parkiranja, zdaj hitro pride do izterjave globe.

 

Služba za odnose z javnostmi MOL