torek, 7. 3. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »FINANCIRANJE IN VLOGA NEVLADNEGA SEKTORJA NA PODROČJU KULTURE V LETU 2005 TER NAČRTOVANO FINANCIRANJE NEVLADNEGA SEKTORJA NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2006«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri sta županja MOL Danica Simšič in načelnik Oddelka MU MOL za kulturo in raziskovalno dejavnost Blaž Peršin predstavila »Financiranje in vlogo nevladnega sektorja na področju kulture v letu 2005 ter načrtovano financiranje nevladnega sektorja na področju kulture za leto 2006«.

Županja MOL Danica Simšič je povedala, da je v predlogu proračuna MOL za leto 2006 kulturni dejavnosti namenjenih skoraj 5,2 milijardi SIT. Če prištejemo še dejavnosti, ki niso neposredno financirane iz proračuna, lahko rečemo, da je v mestu Ljubljana 10% sredstev namenjenih kulturi. Tisti del kulture, ki je najbolj prodoren in po katerem je Ljubljana najbolj znana, je nevladni sektor. MOL podpira zasebne kulturne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in samostojne umetnike za dva načina: preko financiranja triletnih javnih kulturnih programov in preko financiranja kulturnih projektov. Za financiranje triletnih javnih kulturnih programov MOL v letu 2006 namenja 489 mio SIT, za financiranje kulturnih projektov pa 250 mio SIT.

Načelnik Oddelka MU MOL za kulturo in raziskovalno dejavnost Blaž Peršin je povedal, da se na podlagi triletnih programov financira 41 nevladnih organizacij, društev in zasebnih zavodov z najširšo paleto dejavnosti: mladinska kultura, uprizoritvene dejavnosti, intermedijske in likovne dejavnosti, glasba … Na ta način imajo zagotovljeno stalnost financiranja, društva pa so si pridobila tudi možnost, da kandidirajo na evropskih programih ter zaprosijo za evropska sredstva. V letošnjem proračunu MOL je predvidenih približno 6% več sredstev za financiranje kulturnih dejavnosti v primerjavi s preteklim letom. Letos med drugim načrtujejo odprtje razpisa za upravljalce Jakopičeve galerije, ki bo namenjen tudi nevladnem sektorju in sicer za področje vizualnih umetnosti.

Služba za odnose z javnostmi MOL