torek, 28. 2. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »REZULTATI IN NAČRTI MOL NA PODROČJU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri so županja MOL Danica Simšič, načelnica Oddelka MU MOL za zdravstvo in socialno varstvo Tilka Klančar in vodja Urada za preprečevanje zasvojenosti na Oddelku MU MOL za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Glušič predstavile »Rezultate in načrte MOL na področju preprečevanja zasvojenosti«.

Županja MOL Danica Simšič je povedala, da se v MOL že od začetka 90. let intenzivneje ukvarjajo s preprečevanjem zasvojenosti. Prvi v Sloveniji so odprli zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog. Ljubljana je bila prvo slovensko mesto, ki je začelo nevladne organizacije na področju preprečevanja zasvojenosti financirati prek javnih razpisov. Do danes ostaja tudi edino slovensko mesto z nameščenimi iglomati. Ne ukvarjajo se samo s preprečevanjem zasvojenosti s »klasičnimi« drogami, ampak imajo pripravljene tudi programe za preprečevanje zasvojenosti z dovoljenimi drogami, npr. z alkoholom, tobakom. Letno za te programe, pri katerih sodeluje več kot deset nevladnih organizacij, MOL iz proračunskih sredstev namenja med 100 in 150 mio SIT. V programe, ki jih organizira Urad za preprečevanje zasvojenosti, t.j. Šola za starše, se vključujejo vsi vrtci v Ljubljani ter približno polovica osnovnih šol in četrtina vseh ljubljanskih srednjih šol.

Načelnica Oddelka MU MOL za zdravstvo in socialno varstvo Tilka Klančar je povedala, da so med preventivnimi programi pomembni zlasti tisti, ki vključujejo mlade. Njihov osnovni namen je usmerjanje v kvalitetno preživljanje prostega časa. Želijo preprečiti življenje na ulici, socialno izključenost, pa tudi krepiti samozavest in učiti nenasilno komunikacijo. Sem sodijo različni programi prostovoljnega dela. Svetovanje oz. kurativni programi pa so dveh vrst: visokopražni (zahtevajo abstinenco od škodljivih substanc) in nizkopražni (zmanjševanje škodljivih posledic uživanja prepovedanih drog). Doslej so v okviru Oddelka MU MOL za zdravstvo in socialno varstvo med programi, ki so neposredno povezani z zasvojenostjo, sofinancirali zlasti tiste s področja zasvojenosti z nedovoljenimi drogami, škodljivo rabo alkohola in programe s področja motenj hranjenja. V lanskem letu so za več kot 15 programov preprečevanja zasvojenosti z nedovoljenimi drogami namenili okoli 50 mio SIT. Za sedem programov s področja motenj hranjenja so namenili okoli 11 mio SIT, za štiri programe s področja škodljive rabe alkohola pa 11 mio SIT. Letos bodo na javnem razpisu za programe s področja socialnega varstva in varovanja zdravja ter promocijo zdravega načina življenja dali veliko večji poudarek preprečevanju škodljive uporabe alkohola in vsem tistim zasvojenostim, ki doslej niso bile dovolj pokrite. Večino programov s področja preprečevanja zasvojenosti izvajajo nevladne organizacije. Tako so v zadnjih letih nevladne organizacije za MOL postale nepogrešljiv partner pri postavljanju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Vodja Urada za preprečevanje zasvojenosti na Oddelku MU MOL za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Glušič je povedala, da je bil Urad ustanovljen predvsem zato, da bi na enem mestu združeval vse aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani. Njihovo delo je bolj usmerjeno v preprečevalne dejavnosti na podlagi raziskav, ki jih tudi sofinancirajo. Od leta 1995 dalje so financirali že sedem raziskav. Večinoma so te raziskave obravnavale razširjenost uporabe drog med mladimi. Zaključki so pokazali, da mladi vedo veliko o drogah, vendar se želijo o tem pogovarjati tudi z odraslimi. Večinoma dobijo informacije od svojih vrstnikov pa tudi iz časopisov, in čutijo pomanjkanje znanja pri starših oz. pedagoških delavcih in drugih odraslih, s katerimi se srečujejo. Zato so želeli, da bi razvili programe tudi zanje. Želji so na Uradu prisluhnili in pedagoškim delavcem omogočili financiranje izobraževanja za t.i. vzgojne probleme. Hkrati so ti programi namenjeni tudi staršem. Program Šole za starše se je začel razvijati leta 1995 in se ga vsako leto udeleži okoli 1500 staršev. Brošura z informacijami o kraju in času izvajanja delavnic izide vsako leto, dostopna pa je tudi na spletnih straneh Urada za preprečevanje zasvojenosti.

Služba za odnose z javnostmi MOL