torek, 31. 1. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »VANDALIZEM V MOL: POJAVNE OBLIKE IN UKREPI«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri sta županja MOL Danica Simšič in vodja Oddelka MU MOL za gospodarske javne službe in promet po pooblastilu županje Gorazd Gorkič predstavila »Vandalizem v MOL v letu 2005: pojavne oblike in ukrepi«.

Županja MOL Danica Simšič je povedala, da je bilo v letu 2005 vandalizma približno toliko kot v letu 2004. Samo na področju komunalne infrastrukture je zavoljo vandalizma ocena več kot pol milijarde SIT škode. Škode tudi zaradi drugih primerov, ki jih ne moremo vedno opredeliti kot vandalizem, pa je za več kot 900 mio SIT. Samo za svetlobno cestno prometno signalizacijo je bilo škodnih primerov v lanskem letu za več kot 107 mio SIT. Zanimiv je podatek, da se je odstotek smeti, ki so bile odpeljane iz središča mesta, povečal s približno 80 ton na 300 ton. Pred tremi leti je bilo uvedeno dodatno čiščenje, tako da zdaj javne površine čistijo vsak in tudi ob koncu tedna.

 

Veliko težav je v samem središču mesta, kjer mladi zasedejo javne površine in se zabavajo. Pogosto zabavam botruje tudi alkohol in mladi se znašajo nad komunalno opremo ter povzročijo kar precej škode. Najbolj izpostavljena mesta so: Tivoli - Jakopičevo sprehajališče in Trnovski pristan. Lani je bilo poškodovanih 432 klopi, ukradenih pa 79. Svojevrstna oblika vandalizma, ki postaja vedno bolj razširjena, je nedovoljeno plakatiranje na drogovih javne razsvetljave in vsakič, ko je potrebno odstranjevanje, nastane za nekaj milijonov škode. Pogosta tarča so tudi vodnjaki, fontane in spomeniki, kjer gre za čisti, grob vandalizem.

 

Tudi na šolah je veliko vandalizma, gre za uničevanje objektov, ki se dogaja v nočnem času. MOL za varovanje, preventivo in tudi nekatere nočne obhode vsako leto nameni 70 mio SIT. Tudi športni objekti, predvsem športna igrišča, so tarče vandalizma: stadion Bežigrad, Športna dvorana Krim.

 

 

V MOL-u se trudimo opozoriti ljudi na zdrav odnos do okolja, zato podpiramo vse tiste aktivnosti, ki jih ponujajo eko šole, unesco šole. Poleg tega pa želimo mladim ponuditi različne vsebine, ki vodijo k zmanjševanju nasilja med mladimi (projekt Labirinti, sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, sofinanciranje projekta PUM – Projektno učenje mladih). Pomembna je prisotnost nenehnega dogajanja, kar je pokazala razstava »Pogled z neba« lani poleti v Tivoliju, ki je bila odprta 24 ur na dan. Tam niso zabeležili niti enega primera vandalizma, verjetno zaradi čudovito zasnovane razstave, pa tudi zaradi organiziranega 24-urnega varstva. Zato je treba osveščati javnost in dati več pristojnosti iz naslova urejanja malih komunalnih storitev četrtnim skupnostim.

 

Vodja Oddelka MU MOL za gospodarske javne službe in promet po pooblastilu županje Gorazd Gorkič je povedal, da je na prvem mestu po vandalizmu in stroških škodnih primerov cestno-prometna signalizacija, ki je v Ljubljani predmet vsakodnevnega vandalizma. Na drugem mestu je škoda v vrtcih in otroških igriščih, velik problem pa predstavljajo tudi črna odlagališča. Dodal je še, da bo MOL tudi v naslednjem obdobju vestno skrbela za vse naloge in predlagal, da bi bilo potrebno na področju vzgoje narediti kakšen korak naprej, da bi bili ti stroški lahko manjši.

 

 

Služba za odnose z javnostmi MOL