četrtek, 15. 1. 2015

Rekordno turistično leto 2014

Za Ljubljano je rekordno turistično leto – več kot milijon nočitev na letni ravni, rekordno število nočitev v prazničnem decembru, rekordno število sledilcev in interakcij na družabnih omrežjih, dosežen milijon obiskov spletnega mesta Visit Ljubljana.

Ljubljana je leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev, tako v samem decembru kot na ravni celotnega leta. Po oceni za december, izdelani na podlagi podatkov za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih v Turizmu Ljubljana spremljajo dnevno, nato pa aplicirajo na vse turistične zmogljivosti, so dosegli lanski ključni kvantitativni cilj: to je preseči milijon nočitev.

V dvanajstih mesecih leta 2014 je bilo po oceni Turizma Ljubljana v našem mestu realiziranih 1.000.072 nočitev, kar je za 6 % več kot v letu 2013 (942.345). K uresničitvi tega cilja je zagotovo ključno prispeval prav zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21 % več nočitev kot decembra leto prej. Naj spomnimo, da je Ljubljana v dobrih desetih letih več kot podvojila število nočitev (še leta 2003 jih je beležila 444.138, pol milijona pa je presegla šele leta 2004).
Med celoletne rekorde zagotovo štejejo tudi dobri rezultati sledilcev in interakcij na družabnih omrežjih, ki so izredno pomemben del promocije Ljubljane, in milijon obiskov spletnega mesta Visit Ljubljana.

Dva prestižna naziva

Med dosežki Ljubljane v letu 2014 sta na tujih trgih zagotovo najbolj odmevala dva pomembna naziva, ki ju je Ljubljana prejela tik pred poletjem: Lonely Planet je Ljubljano uvrstil na drugo mesto lestvice najzanimivejših evropskih destinacij leta 2014 (»Best of Europe 2014«), junija pa je Ljubljana prejela prestižen naziv zelene prestolnice Evrope 2016.

Spletno mesto Visit Ljubljana v letu 2014 prvič preseglo milijon obiskov

Spletno mesto Visit Ljubljana je imelo uspešno leto 2014. Vse od nadgradnje v odzivni dizajn pred dobrima dvema letoma njegova obiskanost nenehno narašča, k njegovi prepoznavnosti pa bistveno prispevajo tudi oglaševalske akcije in močna prisotnost Ljubljane na spletnih družbenih omrežjih.
Spletno mesto Visit Ljubljana je v letu 2014 obiskalo 786.749 obiskovalcev, pomemben mejnik preteklega leta pa je dejstvo, da so ob tem prvič presegli število milijon sej oziroma obiskov spletnega mesta – zabeležili so jih 1.084.227, kar v primerjavi z letom 2013 (903.664) predstavlja petino več oziroma natanko 19,98-odstotno povečanje.

Ob decembrskem rekordnem obisku prestolnice so v zadnjem lanskem mesecu zabeležili tudi rekordno število obiskovalcev spletnega mesta, ki je za 13,79 % preseglo dosedanji rekord iz decembra 2013 (decembra 2014 jih je bilo 128.767, decembra 2013 pa 113.166).

Obisk spletnega mesta postopoma, a neprenehoma narašča od jeseni 2012, ko je bilo spletno mesto nadgrajeno v odzivni dizajn, ki omogoča posebej prilagojeno prikazovanje vsebin tudi na mobilnih napravah. V letu 2012 se je število obiskovalcev povečalo za pet odstotkov glede na leto 2011, v letu 2013 pa za 33 odstotkov glede na leto 2012. Leto 2014 je nato torej prineslo še 20 % povečanje glede na leto 2013 – trend rasti se je sicer umiril, a obisk na mobilnih napravah še naprej strmo narašča.

Še nekaj podatkov za ilustracijo tega trenda. V letu 2014 se je znotraj 20 % povečanja obiska spletnega mesta povečal obisk preko namiznih računalnikov le za 2,61 %, preko mobilnih telefonov pa za 66,55 % in preko tabličnih računalnikov za 63,22 %. Ti trendi so bili sicer še močnejši v letu 2012: medtem ko se je v okviru 33 % povečanja vseh obiskov na spletnem mestu Visit Ljubljana obisk preko namiznih računalnikov povečal za 21,76 %, pa je bil obisk preko mobilnih telefonov večji kar za 200 % in za 166 % preko tabličnih računalnikov. Zanimiv je tudi pogled v leto 2012, ko so v zadnji tretjini leta izvedli nadgradnjo v odzivni dizajn: skupni obisk se je v celotnem letu povečal za dobrih 5 %, pri čemer je obisk preko namiznih računalnikov padel za dobrih 8 %, preko mobilnih telefonov se je povečal za 108 %, preko tabličnih računalnikov pa kar za 1.244 % (saj so bile osnove prej nizke).

K povečevanju obiska torej v veliki meri prispeva dostopnost spletnega mesta na mobilnih napravah, kar je bil eden glavnih trendov zadnjih let. Obisk prek mobilnih telefonov se je, kot je razvidno iz gornjih podatkov, povečeval že pred prenovo v odzivni dizajn, a prav prenova je omogočila, da so uporabniki mobilnih naprav spletno mesto sprejeli za svoje.

Med razlogi za rast obiska Visit Ljubljana bi lahko izpostavili tudi razmeroma dobro uporabnost spletnega mesta na vseh napravah, kakovost spletnih vsebin in spletno oglaševalsko podporo, čeprav z razmeroma nizkimi sredstvi (ki pa se postopoma iz leta v leto le povečujejo), ter aktivno prisotnost na družbenih omrežjih.

Aktivno z blogerji in na družbenih omrežjih

Leto 2014 je med drugim zaznamovalo aktivno delo z blogerji. V Turizmu Ljubljana so na družbenih medijih sledili številnim zapisom in video objavam, ki so se širile tudi viralno, in jih aktivno soustvarjali. Temelj močne spletne prisotnosti sta predstavljali vsebinska prenova in nadgradnja spletnega mesta Visit Ljubljana, tudi s »trgovino doživetij«. Da je Turizem Ljubljana na tem področju med vodilnimi destinacijami v svetu, zagotovo potrjujeta tudi nagrada za spletne vsebine združenja Digital Think Tank in izpostavljanje Ljubljane kot primera dobre prakse na mednarodnih konferencah z digitalnimi trendi.

Mesto z zeleno dušo, ki udejanja trajnosten razvoj turizma

Pomembni koraki so bili narejeni tudi na področju trajnostnega razvoja turistične ponudbe. Ljubljana je postala ena od pilotnih slovenskih destinacij, ki uvaja indikatorje ETIS (sistem evropskih indikatorjev za trajnostne destinacije, ki ga je razvila Evropska komisija), hkrati pa se je Ljubljana kot prva slovenska destinacija ocenila tudi po orodju GSTR, ki poleg evropskih indikatorjev vključuje tudi globalne indikatorje za trajnostne destinacije ter tako omogoča primerjavo trajnosti med destinacijami na globalni ravni. Sredi decembra je bil tudi prvič doslej objavljen seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations 2014 – in na seznam se je uvrstila tudi Ljubljana.

Številne novosti v ponudbi

Turizem Ljubljana je bil zelo dejaven tudi na področju inovativne turistične ponudbe in investicij: uvedli so doživljajsko vodenje po Emoni s teatrskimi vložki, sofinancirali ureditev čajnice v Botaničnem vrtu, posadili vrtnice kandidatke za »vrtnico Ljubljana« v rozariju v Tivoliju, uredili označitvene table za obvodno kolesarsko pot, razvijali nove prodajne linije spominkov in izpeljali še veliko drugih manjših, a za doživljajsko bogato in s tem konkurenčno ponudbo prestolnice pomembnih projektov.