ponedeljek, 5. 11. 2018

Remont tirne vzpenjače

Zaradi večjih vzdrževalnih del tirna vzpenjača na Ljubljanski grad od 5. do predvidoma 18. novembra 2018 ne vozi.

V tem obdobju je načrtovan obdobni pregled tirne vzpenjače - v skladu z zakonodajo ter po navodilih proizvajalca - podjetja Garaventa. Ker gre za večja vzdrževalna dela na kabini in protiuteži, vzpenjača v tem času ne vozi, zagotovljen pa je nadomestni prevoz: s Krekovega trga do Ljubljanskega gradu v tem času vozi avtobus Ljubljanskega potniškega prometa.

Predvidena trasa je: Krekov trg - Poljanska cesta - Ulica Janeza Pavla II - Streliška ulica - cesta Slovenskih kmečkih uporov - Ljubljanski grad.
Vozovnice so v prodaji na spodnji postaji vzpenjače in v vstopnem paviljonu pred gradom.
Urnik voženj: med 10. (prva vožnja s Krekovega trga) in 20. uro (zadnja vožnja z gradu) vozi avtobus na vsakih 15 minut.
V prodaji so enosmerne vozovnice za avtobus, cena je 1,20 EUR na osebo.