sreda, 5. 12. 2018

Še bolj zeleni smo z novimi ljubljanskimi drevoredi

V Ljubljani smo upoštevali številne pobude meščank in meščanov ter na določenih odsekih ulic ter cest zasadili nove drevorede, kjer bo raslo okoli 170 dreves. Skupaj bomo na različnih lokacijah posadili kar 400 dreves.

Novi drevoredi so:

  • na Goriški ulici,
  • na Hajdrihovi ulici,
  • na Lepi poti,
  • Ob dolenjski železnici in
  • na Celovški cesti 226 (ob Petrolu).

V sklopu projekta drevorede tudi obnavljamo, in sicer bomo na Prešernovi cesti, Posavskega ulici, Verovškovi cesti in Čufarjevi ulici zamenjali skupno 92 dreves, ki so bila dotrajana oziroma po mnenju arborista potrebna zamenjave. 
Poleg tega bomo v ostalih parkih in drevoredih posadili še približno 140 dreves, s katerimi bomo nadomestili posamezna manjkajoča mesta. Skupaj bomo torej posadili kar 400 dreves.

Številne koristi dreves

Drevesa prav tako dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. 

Skrb za drevesa

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.

Če je le mogoče, še posebej varujemo tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Pri obrezovanju upoštevamo pravila arboristične stroke (EAC- Evropska navodila za obžagovanje dreves). Odstranjevanje vrhov ali večine večjih vej ni dopustno. Pri obrezovanju dreves se lahko odstrani največ 15 % žive listne površine. Premer vej, ki ostanejo, mora biti vsaj 1/3 premera odstranjenega dela (največ 5 cm, oz. 10 cm velik premer odžaganega mesta veje).

 

V Mestni občini Ljubljana se trudimo, da bi ohranili vsako drevo

V javnem podjetju Snaga v sklopu rednega vzdrževanja skrbijo za približno 40.000 dreves na površinah, ki so opredeljene v programu vzdrževanja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (OGDP). Za vzdrževanje preostalih dreves so odgovorni lastniki ali upravljavci zemljišč, kar pomeni, da morajo poskrbeti tudi za to, da drevesa nikogar ne ovirajo in da ne ogrožajo prometne varnosti.

 

Človek, čuvaj svoje mesto

V Mestni občini Ljubljana z družbeno odgovorno kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto.«  že od leta 2015 opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma, tudi nad drevesi, in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora. 

---

Preberite tudi: