četrtek, 8. 3. 2018

Sečnja na Golovcu

Na območju Golovca bo od 8. marca do predvidoma sredine aprila 2018 potekala sečnja dreves. Sprehajalce prosimo, naj upoštevajo varnostna navodila in se izogibajo območjem, kjer bodo potekala dela.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, je označil drevje za posek ter lastnikom izdal odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves.

Sečnja bo potekala ob poti med observatorijem in »Italijanko«, na Rakovniku nad Dolenjsko cesto, pri rakovniškem ribniku ter ob Poti spominov in tovarištva.

Na območju Golovca ima gozd izjemno poudarjene socialne in ekološke funkcije, zato je bila opravljena nujno potrebna negovalna, pomladitvena ter delno tudi sanitarna izbira drevja za posek. Z izbiralno sečnjo se izboljšuje stanje gozda na tem območju, ki je z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašen za gozd s posebnim namenom.

Za posek je skupaj označenih 724 dreves, od tega 58 % listavcev in 42 % iglavcev. Gre za 930 m3 lesa.

Posek je ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih funkcij, ki jih ima ta gozd, kot ukrep načrtovan tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.

Sečnja je najpomembnejši ukrep pri usmerjanju razvoja gozdov in pri negi gozdov. Za usmerjanje razvoja gozda v smeri zastavljenih ciljev in doseganje trajnostnega zagotavljanja funkcij je posek v zgoraj navedenem okviru nujen in neizbežen.

Obiskovalcem Golovca svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila ter navodila Zavoda za gozdove Slovenije in izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, pse pa naj imajo na vrvici.