torek, 1. 3. 2011

Seja Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se je v ponedeljek, 28.2.2011, sestal na svoji 3. seji.

Na le-tej je obravnaval in podal pozitivno mnenje k predlogoma Finančnega načrta JSS MOL za leti 2011 in 2012.

Investicijska dejavnost JSS MOL se v letih 2011 in 2012 umirja glede na zakonsko omejitev novega dolgoročnega zadolževanja in zastoja trga nepremičnin v Ljubljani ter negotovost poslovanja v gradbeništvu.

Tako so načrtovani prejemki v letu 2011 v višini 21.718.911 € manjši za 1,9 % in načrtovani izdatki v enakem znesku za 1,0 % višji, kot so bili realizirani v letu 2010. V letu 2012 so načrtovani prejemki in izdatki v višini 19.226.189 €, kar je za 11,5 % manj kot v letu 2011.

Finančna načrta JSS MOL za leti 2011 in 2012 bo obravnaval Mestni svet MOL na svoji 4. seji v ponedeljek, 21. marca 2011.

Bojan Albreht, predsednik NS JSS MOL