četrtek, 7. 10. 2004

Seja nadzornega sveta JSS MOL

6. oktobra je bila korenspodenčna seja Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je na korespondenčni seji dne 6. 10. 2004 podal:

 • soglasje k besedilu podaljšanega javnega razpisa za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema nacionalne varčevalne sheme. Podaljšanje razpisa do vključno 31. 12. 2004 (oz. do porabe sredstev) je bilo potrebno zaradi naknadne uskladitve z razpisom o prodaji stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je bil objavljen kasneje in s kasnejšimi roki, kot je bilo prvotno usklajeno, in bo objavljeno v soboto, 9. 10. 2004, v časopisu Dnevnik in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
 • pozitivno mnenje k prednostnim listam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bo prav tako objavljena v časopisu Dnevnik 9. 10. 2004 in na spletni strani MOL.

  Na razpis smo prejeli 1666 vlog, od tega 260 po pošti. Od razpisanega okvirnega števila 230 stanovanj bo na tem razpisu dejansko dodeljenih 219 stanovanj, in sicer:

  159 stanovanj za list A - brez lastne udeležbe
  od tega:
  132 stanovanj za družine,
  14 stanovanj za invalidne osebe,
  8 stanovanj za gluhe in slepe osebe,
  5 stanovanj za samske osebe.


  60 stanovanj za listo B - z lastno udeležbo in varščino
  od tega:
  48 stanovanj za družine,
  5 stanovanj za invalidne osebe,
  2 stanovanji za gluhe in slepe osebe,
  5 stanovanj za samske osebe.

Vloge 70 udeležencev bodo zavržene zaradi neizpolnjevanja splošnih razpisnih pogojev, kot je državljanstvo, stalno bivanje v občini, preseganje mesečnega dohodka gospodinjstva, lastništvo oz. solastništvo drugega stanovanja.

Vloge 45 udeležencev bodo zavrnjene, ker jih niso pravočasno dopolnili. Postopek za 8 udeležencev pa je bil ustavljen, ker so od vloge odstopili.

Tako se je na obe listi uvrstilo 1547 upravičencev, in sicer:

lista

 

družine

 

dodeljena

 

invalidi

 

dodeljena

 

okvara čuta

 

dodeljena

 

samski

 

dodeljena

 

skupaj

 

dodelj.

 

A

 

1048

 

132

 

26

 

14

 

15

 

8

 

240

 

5

 

1329

 

159

 

B

 

  143

 

48

 

 5

 

5

 

  2

 

2

 

  68

 

5

 

  218

 

60

 

SKUPAJ A + B

 

1191

 

180

 

31

 

19

 

17

 

10

 

308

 

10

 

1547

 

219

 

Iz gornjih podatkov je mogoče zaključiti, da je še vedno zelo veliko nesorazmerje pri družinah z nižjimi dohodki (približno eno stanovanje na 8 prosilcev) ter pri samskih osebah (eno stanovanje na 48 oz. 14 prosilcev).

Vsem udeležencem razpisa bodo vročene tudi odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo. Zoper odločbe je možna pritožba skladno s pravnim poukom na njih.