sreda, 25. 3. 2020

Skrb za brezdomce

Da bi kar se da uspešno zajezili širjenje koronavirusa, smo v Mestni občini Ljubljana skladno z Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v RS zaprli javna stranišča in pitnike, saj jih uporablja večje število ljudi, kar v času epidemije pomeni potencialno grožnjo javnemu zdravju.

V javnih straniščih se lahko zbere več ljudi, vsak od njih je lahko vir okužbe in neodgovorno ter proti državnim navodilom in pravilom bi jih bilo pustiti odprte.

Ker se zavedamo, da javne sanitarije in pitnike uporabljajo tudi brezdomci, smo Kraljem ulice ponudili v uporabo javne sanitarije pod Zmajskim mostom vsak dan od 9. do 18. ure, pod pogojem, da sami skrbijo za njihovo čistočo. MOL jim bo zagotovila razkužila, zaščitne maske in drugo potrebno opremo, na voljo so jim tudi naši mestni redarji, ki bodo poskrbeli za red v primeru, če med uporabniki pride do kakršnihkoli razprtij.

Danes smo od Kraljev ulice prejeli sporočilo, da bodo sanitarije s tušem in pralnico med 15. in 17. uro uporabljali na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, tako da sanitarij pod Zmajskim mostom ne bodo potrebovali. MOL bo tako vso potrebno zaščitno opremo, razkužila in druga čistila ter milo in toaletni papir zagotovila omenjenemu društvu.

Brezdomcem je na voljo tudi zavetišče na Poljanski cesti, ki ga upravlja CSD Ljubljana, in zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog, ki ga izvaja Društvo Šent

Ostanimo tudi v teh časih sočutni in skrbni do tistih, ki svojega doma nimajo!

Preberite tudi: